Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Головна arrow Бібліотека arrow Автореферати arrow Крисанов Д.В. Методи та засоби виявлення закономірностей при дослідженні прогнозів енергоспоживання
Крисанов Д.В. Методи та засоби виявлення закономірностей при дослідженні прогнозів енергоспоживання Надрукувати Надіслати електронною поштою

Крисанов Д.В.

Методи та засоби виявлення закономірностей при дослідженні прогнозів енергоспоживання. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси; 05.13.16 - Застосування обчислювальної техніки та математичних методів в наукових дослідженнях (енергетика). - Інститут проблем енергозбереження АН України, м. Київ, 1990.

 

     При побудові моделей прогнозування динамічних рядів процесів енергоспоживання запропоновано використовувати принцип рандомізації для підвищення ефективності класичних методів відновлення залежностей за даними спостережень. Відмінність такого підходу від відомих раніше полягає в застосуванні спеціальних процедур, що забезпечують за допомогою ЕОМ імітацію випадкових змін умов проведення спостережень, що дозволяє отримувати незміщені оцінки параметрів моделей енергоспоживання, оцінювати похибки прогнозу і характеристики стійкості цих моделей.

 

     Для прогнозування графіків електричного навантаження розроблено метод зваженого виділення тимчасового тренда, в якому, на відміну від раніше відомих методів, для обчислення критерію адекватності функціональної залежності апроксимованому динамічному ряду, застосовується метод «складного ножа», що дозволяє обчислювати вагові коефіцієнти функцій, які забезпечують при прогнозуванні мінімальну похибку.

Запропоновано в якості критерію вибору змінних, які включаються до регресійного рівняння енергоспоживання, використовувати оцінку помилки прогнозу, що обчислюється методом повторної перевірки. Відмінність такого підходу від традиційного полягає в тому, що обирається рівняння регресії, більш стійке до зміни вихідних даних і забезпечує більш прогнозні оцінки, що дозволяє підвищити ефективність застосування методів регресійного аналізу в задачах прогнозування енергоспоживання.

 

     Для оцінювання невідомих параметрів економетричних моделей енергоспоживання запропоновано застосовувати бутстреп-метод, який на відміну від вживаних раніше, не накладає обмежень на вигляд закону розподілу залишків і досить ефективно працює за умови недіагональності коваріаційної матриці збурень. Застосування цього методу дозволяє більш якісно визначати параметри регресійних моделей енергоспоживання, побудованих на основі динамічних рядів.

 

     Проведене на основі реальних даних порівняння традиційних методів виявлення залежностей і методів, заснованих на принципі рандомізації, показало, що моделі, побудовані на основі останніх, мають меншу похибку прогнозування і кращу стійкість до зміни вхідних даних.

 

     На основі методів рандомізації розроблена система моделей прогнозування рівнів та режимів енергоспоживання, а також програмне забезпечення цих методів, що увійшли до складу комплексів засобів вирішення завдань розвитку ПЕК УРСР, що дозволило отримати прогнозні оцінки рівнів та режимів енергоспоживання по УРСР на період до 2005 року, отримати рішення з оптимізації перспективної структури вугільної промисловості УРСР, а також електроенергетичної системи УРСР.