Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Головна arrow Бібліотека arrow Автореферати arrow Парасюк Н.В. Оптимізація структури генеруючих потужностей енергосистем з урахуванням вимоги раціонального природокористування
Парасюк Н.В. Оптимізація структури генеруючих потужностей енергосистем з урахуванням вимоги раціонального природокористування Надрукувати Надіслати електронною поштою

Парасюк Н.В.

Оптимізація структури генеруючих потужностей енергосистем з урахуванням вимоги раціонального природокористування. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси. - Інститут проблем енергозбереження АН України, м. Київ, 1991.

 

     Запропоновано підхід до вирішення задачі оптимізації структури ГП, який на відміну від раніше відомих припускає проводити аналіз можливості розміщення об'єктів електроенергетики з урахуванням вимог раціонального природокористування, на його основі формувати екологічні обмеження, що безпосередньо входять в математичну модель поставленого завдання. Такий підхід дозволяє із завданим дослідником ступенем точності врахувати екологічний вплив об'єктів ЕЕС, які розміщуються (реконструюються), на навколишнє середовище і забезпечує раціональне використання природних ресурсів.

 

     Розроблено методику оцінки природно-ресурсного потенціалу території з урахуванням фонового забруднення компонентів біосфери, тобто забруднення атмосферного повітря, водних джерел, ґрунту, зумовлених впливом діючих виробництв, транспорту та інших видів антропогенної діяльності. Методика дозволяє визначити екологічну ємність геосистем, виражену через максимальний поріг резистентності, тобто обмеження по кількості і якості технологічного навантаження.

 

     Розроблено алгоритм проведення аналізу можливості розміщення об'єктів електроенергетики, в основу якого покладено побудову матриці «відповідності» екологічної ємності компонента біосфери впливу на них полютантів, присутніх у навколишньому природному середовищі в результаті викидів об'єктами електроенергетики, що дозволяє визначити кількість (потужність) і тип розміщуваних технологій виробництва електроенергії, вид використовуваного палива, систему водопостачання, висоту джерела викиду з урахуванням конструктивних особливостей обладнання.

 

     Запропоновано способи моделювання природних умов, необхідні для врахування вимог раціонального природокористування при вирішенні задачі оптимізації структури генеруючих потужностей, які, на відміну від існуючих, припускають конкретну територіальну прив'язку, точний облік впливу об'єктів електроенергетики на компоненти біосфери, раціональне використання природних ресурсів.

 

     Розроблено оціночні моделі визначення економічної ефективності отриманих в результаті проведення екологічної експертизи рішень, які призначені для вибору з економічного фактору найбільш ефективних технологій виробництва електроенергії, дозволені до розміщення на розглянутій території з урахуванням версій розвитку галузей народного господарства, збитку від функціонування і розміщення об'єктів електроенергетики при дотриманні вимог раціонального природокористування (вибору висоти джерела викиду шкідливих речовин, концентрації потужності на конкретних майданчиках, ступеня рівнів очищення від шкідливих речовин, оптимального складу обладнання).

 

     Розроблено програмно-обчислювальний комплекс, який забезпечує автоматичне формування завдання у форматі пакетів математичного програмування, роботу користувача в інтерактивному режимі з ЕОМ, що дозволяє проводити багатоваріантні дослідження ЕЕС при рівній мірі адекватності представлення умов її розвитку та функціонування. Комплекс інформаційних і програмних засобів входить у загальну систему АСОР ЕЕС, що застосовується в ІПЕ АН УРСР для вироблення основних положень з розвитку електроенергетичної системи УРСР на період до 2010 року. Результати виконаних досліджень використовувалися при проведенні розрахунків за визначенням оптимальної структури генеруючих потужностей УРСР і розробці енергетичної програми України на період до 2010 року.