Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Головна arrow Монографії та наукові видання
МОНОГРАФІЇ ТА ІНШІ НАУКОВІ ВИДАННЯ Print E-mail
МОНОГРАФІЇ

      У 2004 році видано монографію А.К. Шидловського (Інститут електродинаміки НАН України), Б.С. Стогнія (Інститут електродинаміки НАН України), М.М. Кулика (Інститут загальної енергетики НАН України) та ін. «Паливно-енергетичний комплекс України у контексті глобальних енергетичних перетворень» (м. Київ, вид-во «Українські енциклопедичні знання», 468 с.).

      У 2005 році Інститутом законодавства Верховної Ради України видано монографію В.Я. Шевчука, Н.П. Іваненко (Інститут загальної енергетики НАН України), С.Х. Кублашова та ін. «Глобальні зміни клімату: економіко-правові механізми імплементації Кіотського протоколу в Україні» (м. Київ, вид-во «Геопринт», 150 с.).

      У 2007 році Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України видано монографію «Зведений прогноз науково-технологічного, інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття». Розділ 7 даної монографії «Енергозбереження, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, воднева енергетика» підготовлений науковцями Інституту загальної енергетики НАН України М.М. Куликом, О.В. Новосельцевим, В.Д. Білодідом, М.В. Гнідим, С.В. Дубовським (м. Київ, вид-во. «Фенікс», 147 с.).

      У 2008 році видано монографію співробітників Інституту загальної енергетики НАН України М.В. Гнідого та О.Є. Маляренко «Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке» (м. Київ, вид-во «Наукова думка», 182 с.).

      У 2008 та 2010 роках С.В. Дубовський (Інститут загальної енергетики НАН України) брав участь у виданні колективної монографії «Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 3. Развитие тепловой и атомной энергетики» (г. Киев – ООО Редакция издания «Энергетика: история, настоящее и будущее», 2008. – 528 с. – Раздел 4.4. Малые и блочные электростанции. С. 223–230 та «Энергетика: История, настоящее и будущее. Т. 4.  Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире» (г. Киев. – ООО Редакция издания «Энергетика: история настоящее и будущее», 2010. – 612 с. – Часть 7. Основные тенденции развития мировой энергетики. – С. 536-597).

      У 2011 році науковцями Інституту гідротехніки і меліорації УААН та Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України О.Л. Шевченком, О.М. Козицьким, І.Ю. Насєдкіним та ін. видано монографію «Закономірності міграції техногенних радіонуклідів на меліоративних системах чорнобильської зони відчуження за результатами досліджень 1986 – 2004 рр.» (м. Херсон, вид-во Олді-плюс, 416 с.). У написанні Розділу 8.2. цієї монографії «Моделювання перенесення радіоактивних речовин у відкритих водотоках» брав участь В.П. Сизоненко (Інститут загальної енергетики НАН України).

      У 2013 році видано монографію співробітників Інституту загальної енергетики НАН України В.К. Добровольського, О.В. Стогнія, В.О. Костюка та М.І. Капліна «Економіко-математичне моделювання енергетичних систем» (м. Київ, вид-во «Наукова думка», 250 с.).

     У 2014 році за участю співробітників Інституту загальної енергетики НАН України видано:
     монографію С.В. Дубовського "Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти" (м. Київ, вид-во "Наукова думка", 186 с.);
     монографію О.М. Ковалка, О.В. Новосельцева (Інститут технічної теплофізики НАН України), Т.О. Євтухової (Інститут загальної енергетики НАН України) "Енергетика. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства" (м. Київ,  Інститут технічної теплофізики НАН України, 252 с.);     
     монографію В.Я. Шевчука (член Міжвідомчої комісії з науково-технологічної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України), Н.Р. Малишевої (Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України), І.Г. Манцурова (Науково-дослідний  економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України), Б.А. Костюковського, С.В. Шульженка (Інститут загальної енергетики НАН України) та ін. (м. Київ, ЦП "Компринт", 218 с.).

 ІНШІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

      Наукову діяльність Інституту відображено в публікаціях його співробітників у різних наукових виданнях:

 • XXXI International Association of Hydraulic Engineering and Research Congress;
 • Наука та інновації;
 • Проблеми загальної енергетики;
 • Енергетика та електрифікація;
 • Уголь Украины;
 • Зб. «Енергетика: економіка, технології, екологія»;
 • Праці Інституту електродинаміки НАН України;
 • Промышленная теплотехника;
 • Физика аэродисперсных систем;
 • Теплофизика высоких температур;
 • Proc. of the 11th Workshop on Two-Phase Flow Predictions.

      У 2013 році Видавничий дім «Академперіодика» надрукував збірку наукових праць «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку» (за ред. Загороднього А.Г. та Єрмольєва Ю.М.), сформовану на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), присвяченого проміжним результатам виконання спільного проекту «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, енергетичних і водних ресурсів з метою сталого соціального, економічного та екологічного розвитку». До збірки увійшла стаття співробітників Інституту загальної енергетики НАН України М.М. Кулика, С.В. Шульженка, С.В. Дубовського, І.Ч. Лещенко, О.Є. Маляренко «Системні проблеми розвитку і функціонування енергетики».

      У 2014 році Видавничий дім «Академперіодика» надрукував збірку наукових праць на основі доповідей, представлених на семінарі Національної академії наук України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія), присвяченого проміжним результатам виконання ними спільного проекту. До збірки увійшла стаття співробітників Інституту загальної енергетики НАН України – виконавців спільного проекту НАН України та Міжнародного інституту прикладного системного аналізу: Математичне моделювання фізико-технічних, техніко-економічних та цінових особливостей функціонування системоутворюючих об’єктів енергетики з урахуванням невизначеності їх діяльності протягом життєвого циклу / Дубовський С.В., Лещенко І.Ч., Маляренко О.Є., Шульженко С.В. // Комплексне управління, безпека і робастність / за ред. Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М., Богданов В.Л. – Київ. Академперіодика. – 2014 – С. 126–152.    

      У 2014 році видано "Учебно-методическое руководство по энергетическому экспресс-аудиту" В. Розена, А. Чернявського ("НТУУ «Київський політехнічний інститут»"), О. Новосельцева (Інститут технічної теплофізики НАН України), О. Санковського, Є. Забродька (Казахстанська  програма USAID із стримування зміни клімату), Г. Таткеєвої (Карагандинський  державний технічний університет), Т. Євтухової (Інститут загальної енергетики НАН України) (м. Астана, БЦ «Арман», 148 с.).