Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України у 2014 році Print E-mail

Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України у 2014 році

     Вперше розроблено теоретичні засади та створено нову багаторівневу систему математичних моделей (оптимізаційних, імітаційних, спеціалізованих розрахункових життєвого циклу технологічних об’єктів) у детерміновано-стохастичній постановці, яка дозволяє отримати узгоджені прогнози розвитку економіки та енергокомплексу країни за зростаючої невизначеності умов їх функціонування для забезпечення необхідних обсягів попиту на енергію та паливо на довгострокову перспективу (акад. НАН України М.М. Кулик, Б.А. Костюковський, С.В. Шульженко, І.Ч. Лещенко, А.І. Спітковський, Т.П. Нечаєва).

     Спільно з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія) у рамках наукового проекту «Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку» розроблено математичні моделі, алгоритми та програмно-інформаційні засоби, які дозволяють розраховувати з наперед заданою ймовірністю діапазони техніко-економічних показників основних класів технологій енергетики за умов невизначеності і навіть суперечливості вхідної інформації. Ці моделі є особливо актуальними при виконанні досліджень з довгострокового (більше 30 років) розвитку енергетики, який крім сучасних передбачає використання перспективних технологій, точних показників яких на даний час немає. Роботи виконуються у співпраці з провідними фахівцями таких наукових проектів IIASA, як «Удосконалений системний аналіз» та «Зниження викидів забруднювачів та парникових газів у повітря» (акад. НАН України М.М. Кулик, С.В. Шульженко, І.Ч. Лещенко).

     Вперше розроблено теоретичні основи та структуру адаптивних систем автоматичного регулювання частоти і потужності (САРЧП) зі споживачами-регуляторами у складі об’єднаних енергосистем. Доведено, що адаптивні САРЧП зі споживачами-регуляторами мають технічні та економічні характеристики, які багатократно перевищують відповідні характеристики енергосистем провідних країн світу (акад. НАН України М.М. Кулик, І.В. Дрьомін).

     Розроблено інформаційну базу діючих шахт України і програмно-інформаційний комплекс, які призначені для прогнозування розвитку вугільної промисловості на перспективу, зокрема, в умовах тимчасової окупації східних областей України (О.В. Стогній, В.М. Макаров, М.М. Макортецький).

     Вперше в Україні розроблено балансово-оптимізаційну модель забезпечення економіки вугільним паливом в умовах дефіциту природного газу й можливого скорочення власного видобутку вугілля з вітчизняних паливних баз, на основі якої для вирішення прикладних задач галузі реалізовано програмно-інформаційний комплекс «Вугілля України». Комплекс забезпечує визначення найбільш імовірних економічно обґрунтованих напрямів підвищення видобутку вугілля в Україні, дозволяє визначити оптимальні варіанти комплектації вуглевидобувних комплексів технікою нового технічного рівня, що дозволить прискорити технічне переобладнання шахтного фонду. Важливим напрямом застосування розробки є формування рекомендацій та плану дій щодо підвищення виробництва української ліквідної вугільної продукції, а також оптимальних шляхів та обсягів надходження імпортованого вугілля (О.В. Стогній, М.І. Каплін, М.О. Перов).

     Розроблено удосконалену прогнозну структуру джерел систем теплозабезпечення на перспективу до 2035 року. Прогнозується збільшення обсягів вироблення теплової енергії від 293,9 млн Гкал у 2013 р. до 387,5 млн Гкал у 2035 році при суттєвому розширенні застосування теплонасосних технологій та зменшенні вироблення теплоти котельними (особливо - на природному газі) (В.Д. Білодід).

     Удосконалено економіко-математичну модель впливу структурних змін в економіці на рівні енергоспоживання за видами економічної діяльності. Оцінено вплив структурних змін на енергоспоживання за період 2001-2013 рр. та розроблено прогноз на перспективу 2015-2020 рр. по країні в цілому та в окремих укрупнених секторах економіки. Удосконалено метод визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження за видами економічної діяльності, який адаптовано до класифікатора статистичних спостережень КВЕД-2010, з визначенням показників економічної ефективності від рівня підприємства до рівня країни (О.Є. Маляренко, В.В. Станиціна, Н.Ю. Майстренко, В.П. Сизоненко, Т.О. Євтухова, Г.О. Куц).

     Виконано комплекс розрахунково-аналітичних досліджень динаміки конверсії природного газу з різними реагентами стосовно до технології використання теплових вторинних енергетичних ресурсів методом термохімічної регенерації. Запропоновано нову схему реакційного елемента, розроблено математичну модель процесу, ітераційний алгоритм розв’язання її рівнянь та створено відповідний програмний комплекс, які є інструментарієм для визначення оптимальних умов роботи схем термохімічної регенерації (О.А. Шрайбер, В.П. Яценко, О.М. Підвисоцький, В.В. Дубровський).

     За результатами проведених теоретичних досліджень на замовлення ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» виконано розробку Інвестиційної програми на 2015 рік, в якій запропоновано і обґрунтовано часткове переведення ТЕЦ на спалювання вугілля за технологією циркулюючого киплячого шару. Зазначений проект за рішенням НТР Міненерговугілля прийнятий як пілотний, що підлягає розповсюдженню на інші ТЕЦ України (С.В. Дубовський, М.Є. Бабін, В.С. Коберник, М.Я. Каденський).