Українською     Русский

Про інститут

Аспірантура, докторантура

Пошук

Contact Us   SiteMap   Searsh  
Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України у 2017 році Print E-mail
 
Найважливіші наукові результати Інституту загальної енергетики НАН України у 2017 році

Виконано перегляд моделей рівноважних цін і випусків в теорії міжгалузевого балансу (моделі «input-output», «витрати-випуск», В.В. Леонтьєва), віднайдені нові моделі для векторів цих величин. Установлені фундаментальні властивості основних матричних форм в системах рівнянь міжгалузевого балансу (ранги матриць, залежність рангів від векторів правих частин, багатозначність і властивості рішень). Теоретичні результати верифіковані на даних таблиць «витрати-випуск» в Україні за 2012 рік (акад. НАН України М.М. Кулик).

Розвинуті методи ущільнення добових графіків електричних навантажень в ОЕС України із застосуванням комплексів електричних теплогенераторів на основі електрокотлів та теплових насосів, встановлених на об’єктах систем централізованого теплопостачання великих міст України в частині узгодження графіків електричних та теплових навантажень. Виконано обґрунтування економічної доцільності реалізації цих методів. Впровадження зазначених методів надає можливість суттєво підвищити маневровість, надійність та стійкість Об’єднаної енергосистеми України (акад. НАН України М.М. Кулик, В.Д. Білодід, В.О. Дерій).

З урахуванням світових тенденцій розвитку електроенергетики та вимог, які висуває прогнозування на глибоку перспективу, вдосконалено моделі життєвого циклу енергетичних технологій, до яких введено функціональні залежності зміни питомих капіталовкладень у часі протягом горизонту прогнозування, враховано траєкторії змін вартості палива і шкідливих викидів та їх показники. Це дозволило адекватно визначати економічні показники технологій, які будуть вводитись в експлуатацію протягом прогнозного періоду. Запропоновано нову математичну модель оцінки перспектив впровадження нових генеруючих потужностей в ОЕС України, яка формалізована як оптимізаційна з цілочисельними змінними, що дозволяє визначати динаміку процесів введення потужностей та визначати необхідні для цього інвестиції (І.Ч. Лещенко, Т.П. Нечаєва).

На основі удосконалених математичних моделей сформовано та досліджено критичні сценарії розвитку енергетики країни, пов’язані з недостатнім інвестуванням в енергетичні об’єкти. Встановлено, що недостатнє інвестування може привести до колапсу галузі вже після 2030 р., коли почнеться широкомасштабне виведення з експлуатації застарілих потужностей. Впровадження технологій на природному газі низької капіталоємності не вирішить проблеми заміщення вибуваючих ТЕС та АЕС, а їх експлуатація у режимах, наближених до базового, приведе до суттєвого зростання використання природного газу, що значно підвищить рівень енергетичної залежності країни. Для стійкої екологічно-прийнятної роботи енергосистеми необхідно вже зараз вирішувати проблему пошуку джерел інвестування у галузь, особливо для реалізації таких висококапіталоємних проектів з тривалим терміном будівництва, як АЕС та ТЕС (Т.П. Нечаєва).

Визначено, що пріоритетними напрямами розвитку атомної енергетики України є заміщення діючих енергоблоків АЕС потужними енергоблоками з легководними реакторами під тиском типу ВВЕР, працюючих в базовому режимі навантаження, та впровадження малих модульних реакторів, здатних працювати з широким діапазоном зміни потужності. Результати виконання наукової роботи можуть бути використані для формування довгострокових рішень щодо розвитку атомної енергетики України, які забезпечують підвищення її безпечності, екологічності, енергетичної та економічної ефективності (Т.П. Нечаєва).

Удосконалено методику визначення прогнозного попиту на паливно-енергетичні ресурси комплексним методом, яка відрізняється від попередньої урахуванням структури електро- та теплогенеруючих потужностей, що призводить до більш точного визначення попиту на енергоресурси в енергетичному секторі. Визначено обсяги економії теплової енергії від структурних і технологічних змін з урахуванням тенденцій, що відбулись в економіці країни, уточнені обсяги прогнозної економії палива за видами (вугілля, природний газ, нафтопродукти, інші). За удосконаленими методиками розроблені відповідні прогнози попиту на паливо до 2040 року (О.Є. Маляренко, Н.Ю. Майстренко, В.В. Станиціна).

Розроблено структуру балансово-оптимізаційної моделі енергозабезпечення країни із врахуванням невизначеності постачання та нових напрямів їх надходження зі світових ринків. Модель містить підсистеми балансу вугілля, природного газу, нафти і нафтопродуктів, електричної і теплової енергії. (О.В. Стогній, М.І. Каплін, Т.Р. Білан).

На основі досліджень характерних особливостей добових графіків електричних навантажень в енергосистемах (ЕС) та графіків споживання теплової енергії від систем централізованого теплопостачання (СЦТ) для різних міст України визначені можливості та характер взаємодії цих макросистем в процесах регулювання електричних навантажень ЕС при застосуванні електричних теплогенераторів на основі електрокотлів та теплових насосів. Це дозволило створити узагальнену математичну модель регулювання навантажень ЕС, яку буде використано для застосування при модернізації автоматизованої системи диспетчерського керування ОЕС України, з доповненими компонентами пов’язаними з прогнозуванням графіків теплових навантажень СЦТ, характеристиками теплогенераторів, обмеженнями на взаємодію ЕС з СЦТ та обмеженнями застосування запропонованих комплексів теплогенераторів, які враховують регулюючі можливості електростанцій, що задіяні в ОЕС України (В.Д. Білодід, Є.А. Ленчевський, В.О. Дерій).

Розроблено метод визначення техніко-економічних характеристик установок для використання вторинних енергоресурсів, що утворюються в теплових двигунах і промислових печах, на основі термохімічної регенерації. Метод передбачає створення низки принципових і конструктивних схем установок з підвищеними техніко-економічними характеристиками (О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський, І.В. Антонець).

З урахуванням очікуваної зміни фізико-технічних та техніко-економічних показників перспективних енергоблоків АЕС були вдосконалені існуючі детерміновано-стохастичні моделі життєвого циклу, а також доопрацьовані відповідні програмно-інформаційні засоби, що на відміну від загальновідомих, дозволяє визначати техніко-економічні показники АЕС, яка протягом її комерційної експлуатації використовується в режимах із змінним навантаженням (С.В. Шульженко, В.А. Денисов).