Борисов М.А. Розвиток теплової енергетики України на основі модернізації основного тепломеханічного обладнання ТЕС

Борисов М.А.

Розвиток теплової енергетики України на основі модернізації основного тепломеханічного обладнання ТЕС. – Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 2008.

 

     Дисертацію присвячено порівняльному дослідженню, вибору і ранжуванню варіантів технічного переозброєння котлоагрегатів і паротурбінних установок. В роботі виконано аналіз особливостей експлуатації, технічного стану і паливної бази ТЕС, технічних і екологічних показників сучасних технологій спалювання вугілля, їх застосовності для реабілітації ТЕС України, аналіз перспективної паливної бази ТЕС, експериментальне дослідження спалювання відходів вуглезбагачення в ЦКШ. Проаналізовано варіанти реконструкції турбін, запропоновано технічні рішення з їх маловитратної модернізації з підвищенням економічності і маневреності. Узагальнено досвід проектів реконструкції енергоблоків ТЕС, що розроблялись і виконувались за участю автора. Дано рекомендації з подовження ресурсу турбін і вибору матеріалів для котлів з підвищеними параметрами пари. Розроблено концепцію і механізм фінансування багаторівневої реабілітації ТЕС на основі використання сучасних технологій спалювання, котло- і турбобудування, із подовженням ресурсу, поліпшенням техніко-економічних і екологічних показників, характеристик маневреності енергоблоків, розширенням паливної бази за рахунок відходів вуглезбагачення. Результати роботи використані Мінпаливенерго України при розробці плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і програми реконструкції ТЕС до 2010 року, закордонними та вітчизняними фірмами-виробниками енергоустаткування, генеруючими компаніями і ТЕС при розробці і реалізації проектів їх технічного переозброєння.

 

     Ключові слова: теплова електростанція (ТЕС), котлоагрегат, парова турбіна, вугілля, шлам, циркулюючий киплячий шар (ЦКШ), модернізація.