Дубовський С.В. Теоретичні основи енергоекономічного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти

Дубовський С.В.

Теоретичні основи енергоекономічного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти. – Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 2008.

 

     У рамках термодинамічного підходу одержане нове рішення наукової проблеми поділу витрат енергії між продуктами комбінованих процесів тепломеханічного перетворення, що лежать в основі комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти, теплоти і холоду, яка виявляється у неможливості вимірювання таких витрат на практиці. Розроблені теоретичні основи, методи і засоби визначення енергоємності та вартості проміжних і кінцевих продуктів комбінованих виробництв практично важливих типів, агреговані моделі та методики енергоекономічного аналізу та прогнозування їх розвитку у складі електроенергетичного комплексу країни. Результати роботи впроваджені у галузевому стандарті електроенергетики, розробках “Енергетичної стратегії України до 2030 року”, ряді прикладних досліджень.

 

     Ключові слова: електроенергетика, теплопостачання, термодинаміка, енергоекономічний аналіз, комбіновані тепломеханічні процеси.