Гришаненко В.П. Методи оцінки ефективності та критерії вдосконалення систем розробки нафтових родовищ

Гришаненко В.П.

Методи оцінки ефективності та критерії вдосконалення систем розробки нафтових родовищ. – Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 2009.

 

     Дисертацію присвячено методам і критеріям оцінки поточної технологічної ефективності реалізованих систем розробки нафтових родовищ, з метою визначення заходів направлених на їх вдосконалення. Запропоновано новий принцип оцінки технологічної ефективності, що полягає у порівнянні фактичних значень критеріїв, які характеризують поточний стан розробки нафтового родовища, з їх потенційно можливим рівнем, для існуючих геолого-технологічних умов розробки родовища. Досліджено вплив геолого-технологічних показників на критерії оцінки ефективності і вдосконалення систем розробки для умов розробки родовищ ДДз. Розроблено методи та програмне забезпечення оцінки технологічної ефективності систем розробки родовищ нафти і газу, для визначення поточної ефективності реалізованих систем розробки, у порівнянні з сучасним станом розробки родовищ нафти і газу ДДз. Використовуючи розроблену методику, проведено оцінку технологічної ефективності реалізованих систем розробки родовищ ДДз, сформовані рекомендації щодо їх вдосконалення.

 

     Ключові слова: розробка нафтових родовищ, технологічна ефективність, критерії, нафтовилучення, геолого-технологічні показники, методи аналізу даних, вдосконалення систем розробки.