Стогній О.В. Прогнозування обсягів виробництва та споживання електричної енергії на основі моделей міжпродуктового балансу

Стогній О.В.

Прогнозування обсягів виробництва та споживання електричної енергії на основі моделей міжпродуктового балансу. – Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 2007.

 

     Запропоновано балансово-оптимізаційну модель Об’єднаної електроенергетичної системи України, що відрізняється від існуючих структурованістю за способами виробництва, передачі та розподілу електричної енергії, побудовою на основі поняття технологічного способу Канторовича–Купманса та використанням функцій попиту в правих частинах системи рівнянь балансу. Удосконалено модель міжпродуктового балансу, що описує ОЕС України, шляхом додавання до її ресурсної частини підсистеми рівнянь для екзогенних ресурсів та введенням технологічних способів, в яких виробляється декілька продуктів (електрична та теплова енергія). Міжпродуктова модель формується з вихідних даних та оптимального розв’язку балансово-оптимізаційної моделі. Двоїста форма міжпродуктової моделі використовується як засіб розрахунку рівноважних цін на електричну енергію. Розроблені моделі та алгоритми покладено в основу програмно-інформаційного комплексу, призначеного для прогнозних розрахунків обсягів генерації, передачі та розподілу електричної енергії та розрахунку рівноважних цін. Виконано практичні розрахунки обсягів та відповідних рівноважних цін.

 

Ключові слова: електроенергетична система, оптимізація, прогнозування, міжпродуктовий баланс, рівноважні ціни.