Костюковський Б.А. Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей Об’єднаних електроенергетичних систем в умовах ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці

Костюковський Б.А.

Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей Об’єднаних електроенергетичних систем в умовах ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці. – Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ 2007.

 

     В роботі розроблені теоретичні та методичні засади прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей ОЕС в умовах ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці, створена система математичних моделей для прогнозування, яка складається з моделей обробки експертних оцінок, оптимізаційних моделей визначення та оцінки варіантів розвитку структури генеруючих потужностей для окремих сценаріїв перспективних умов їх формування та розрахункових моделей – імітаторів процесів впровадження та експлуатації технологій виробництва електроенергії та визначення їх техніко-економічних та екологічних показників.

 

     Виконано удосконалення методу оптимізаційних моделей та розроблені нові методи моделювання окремих елементів, умов та вимог до розвитку ОЕС.

 

     Створено програмно-інформаційний комплекс для прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей ОЕС.

 

     Розроблені методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей застосовувались при виконанні ряду загальнодержавних програм, зокрема, при розробці Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

 

     Ключові слова: електроенергетична система, технології, оптимізація, прогнозування, математична модель.