Дунаєв В.М. Оптимальне резервування в задачах синтезу структури паливно-енергетичного комплексу республіки

Дунаєв В.М.

Оптимальне резервування в задачах синтезу структури паливно-енергетичного комплексу республіки. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси. - Інститут проблем енергозбереження НАН України, м. Київ, 1991.

 

     Запропоновано та реалізовано новий підхід до визначення оптимального резерву в задачах синтезу структури ПЕК республіки на перспективу 15-20 років.

 

     Розроблено методику резервування ПЕК республіки, яка полягає в послідовному посиленні його структури при розгляді різних аварійних ситуацій.

 

    Для реалізації методики запропоновано алгоритм винаходження економічно обґрунтованої величини резерву продуктивності об'єктів ПЕК в задачах синтезу структури, заснований на методах лінійного і потокового програмування. Доведено незалежність рішення від послідовності розгляду аварійних ситуацій, що призводить до отримання оптимального резерву структури ПЕК республіки. Показано, що розгляд аварійних ситуацій в послідовності, яка проранжована в порядку зниження їх значущості, приводить за мінімальне число кроків алгоритму до ξ - оптимального рішення.

 

    Розроблено опуклі кусково-лінійні моделі потокового і сепарабельного програмування для оптимізації резервування ПЕК республіки.

 

     Запропоновано трьохетапну процедуру застосування загальноенергетичної і мережної моделей для оптимального посилення структури ПЕК республіки, розрахунку багаторічних, сезонних і страхових запасів, що забезпечують живучість системи щодо аварійних ситуацій.

 

    Розроблено програмно-інформаційний комплекс, що дозволяє проводити дослідження перспектив розвитку ПЕК регіонів та його галузевих систем з урахуванням живучості при різних сценаріях розвитку народного господарства.

 

    Запропонована методика та математичні моделі використовувалися при розробці пропозицій до Енергетичної програми України, при розробці пропозицій щодо концепції розвитку вугільної промисловості України на перспективу в складі ПЕК республіки, зокрема, Львівсько-Волинського вугільного басейну, а також при розробці схем теплопостачання міст з урахуванням надійності.