Матеріали дисертацій

Згуровець Олександр Васильович

дисертація на тему «Розвиток моделей та засобів забезпечення стабільного функціонування вітрових і сонячних електростанцій в енергосистемах»
за спеціальністю 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник: академік НАН України, доктор технічних наук, професор Кулик Михайло Миколайович

Автореферат: завантажити 

Дисертація: завантажити 

Відгук офіційного опонента
д-ра техн. наук Зварича В.М.:
завантажити

Відгук офіційного опонента
канд. техн. наук Шульженка С.В.:
завантажити