Наукові школи

В Інституті загальної енергетики НАН України створено наукову школу з довгострокового енергоекономічного прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), системного аналізу енергетичної ефективності та енергозбереження.

 

     На базі досліджень цієї школи створено наукові основи, математичні засоби, моделі та методи довгострокового прогнозування потреби економіки країни в паливно-енергетичних ресурсах, оптимальних паливно-енергетичних балансах, оптимізації розвитку ПЕК країни в цілому та його галузевих систем (вугільна промисловість, електроенергетичний, ядерно-енергетичний, нафтогазовий комплекси, система теплозабезпечення), розвитку регіональних систем енергетики, нетрадиційних та відновлюваних джерелах енергії. Розроблені засоби моделювання екологічних наслідків діяльності енергетичних об’єктів, обмежень і вимог екологічного законодавства щодо діяльності енергетичного сектора. Створені наукові основи, методологічні засади та математичне забезпечення оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів в економіці та соціальній сфері країни, визначення показників енергетичної ефективності, розрахунку загального потенціалу енергозбереження та реальних його обсягів.