Лещенко І.Ч. Аналіз режимів функціонування систем трубопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану основного обладнання

Лещенко І.Ч.

Аналіз режимів функціонування систем трубопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану основного обладнання. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 2005.

 

     Розроблено нову логіко-математичну модель системи трубопровідного транспорту газу, в якій компресорна стація представлена рівнянням впливу. При моделюванні роботи газоперекачувального агрегату запропоновано враховувати технічний стан газотурбінної установки та відцентрового нагнітача. Для ідентифікації технічного стану обладнання компресорних станцій розроблено нові алгоритми, які базуються на оригінальних методах діагностики, що оперують тільки параметрами зі штатного набору в нормальному експлуатаційному режимі агрегату. На базі розроблених моделей та алгоритмів створено програмно-інформаційний комплекс для аналізу режимів системи трубопровідного транспорту газу з урахуванням технічного стану основного обладнання та комплекс для оперативної діагностики технічного стану основного обладнання компресорних станцій.

 

     Ключові слова: математична модель, система трубопровідного транспорту газу, технічний стан обладнання, газотурбінний привід, відцентровий нагнітач, аналіз режиму функціонування.