Удовенко В.О. Підвищення електроенергетичної ефективності збагачувальних комплексів гірничо-металургійних підприємств

Удовенко В.О.

Підвищення електроенергетичної ефективності збагачувальних комплексів гірничо-металургійних підприємств. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 2002.

 

     Дисертація присвячена розробці способів та алгоритмів управління технологічними процесами гірничо-збагачувального комбінату за параметрами електроспоживання на прикладі КДГМК «Криворіжсталь». У роботі розроблюється новий підхід щодо управління збагаченням в умовах оплати за електроенергію за одноставочним тарифом, диференційованим за зонами доби. Основні результати роботи передані КДГМК «Криворіжсталь» для використання під час переходу підприємства до умов одноставочних тарифів, диференційованих за зонами доби та Криворізькому технічному університету для впровадження в учбовий процес.

 

     Ключові слова: електроенергоспоживання, регулювання, напруга, споживачі-регулятори, одноставочний тариф, диференційований за зонами доби, питома вартість електроенергії.