Ковалко М.П. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу

Ковалко М.П.

Методи та засоби підвищення ефективності функціонування систем трубопровідного транспорту газу. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 1999.

 

     Дисертацію присвячено вирішенню проблеми підвищення ефективності функціонування систем управління магістральними газопроводами (МГ) та їх загальної ефективності шляхом використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу. У дисертації стосовно до нестаціонарних і усталених режимів МГ розроблено нові чисельні методи та алгоритми, що грунтуються на загальному методі кінцевих елементів. Встановлено, що розроблені в дисертації методи, алгоритми та програмно-інформаційні комплекси на відміну від відомих дають можливість розраховувати та оптимізувати режими складних систем МГ (десятки компресорних станцій, сотні трубопроводів), на великих інтервалах часу (кілька діб), з великими кроками інтегрування (кілька годин), з необхідною точністю та складними збуреннями (десятки включень – відключень устаткування). Такими сукупними характеристиками не володіє жоден з відомих програмно-інформаційних комплексів аналогічного призначення.

 

     Розроблено методологію аналізу енергетичної ефективності, виконано дослідження основних напрямів енергозбереження в МГ країни. Основні результати праці знайшли промислове впровадження в управліннях магістральними газопроводами, Об’єднаному диспетчерському управлінні газотранспортної системи країни, проектних інститутах.

 

    Ключові слова: математична модель, обчислювальний метод, трубопровід, компресорна станція, режим роботи, енергетична ефективність, аналіз, оптимізація.