Рабінович М.Д. Науково-технічні основи використання сонячної енергії в системах теплопостачання

Рабінович М.Д.

Науково-технічні основи використання сонячної енергії в системах теплопостачання. - Рукопис.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси. - Інститут загальної енергетики НАН України, м. Київ, 2001.

 

     Проведено зонування території країни для розрахунків ССТ і для кожної з 3 зон визначен пункт-представник і складено "типовий рік". Отримані математичні вирази для розрахунків коефіцієнту незатінення СК і розраховані його значення для будь-якого розташування СК. Розраховано режим зміни орієнтації СК, що забезпечує підвищення їх теплопродуктивності на 30-40%. Розроблені математичні моделі для дослідження впливу схемних рішень, режимів роботи і параметрів устаткування на теплопродуктивність ССТ. Для кожної з визначеного класу систем знайдено рівняння для розрахунків ккд використання сонячної енергії для всієї території України. Наведені дані натурних досліджень експериментальних ССТ, які показали задовільний збіг фактичних значень ккд з розрахунком по моделям. Розроблено основні положення методики техніко-економічної оцінки ССТ.

 

     Ключові слова: системи сонячного теплопостачання, науково-технічні основи, методична база.