Announcements

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади з старшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики

234 downloads

Download (pdf, 160 KB)

Перелік_снс_відділу_6.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади з старшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики

221 downloads

Download (pdf, 145 KB)

Перелік_зав_відділу_№4.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів

208 downloads

Download (pdf, 159 KB)

Перелік_зав_відділу_№3.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу оптимізації структури паливно-енергетичного комплексу (від 11.11.2021)

480 downloads

Download (pdf, 155 KB)

Perelik_MNS_B1.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу оптимізації структури паливно-енергетичного комплексу (від 11.11.2021)

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу прогнозування розвитку електроенергетичного комплексу

195 downloads

Download (pdf, 135 KB)

Перелік Костенко.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу прогнозування розвитку електроенергетичного комплексу

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника Відділу моніторингу і діагностики об'єктів енергетики

330 downloads

Download (pdf, 150 KB)

Перелік_наук.співроб._відділ_№6.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади наукового співробітника Відділу моніторингу і діагностики об'єктів енергетики

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу ефективності енерговикористання та оптимізації енергоспоживання НАН України

466 downloads

Download (pdf, 154 KB)

Perelik_Teslenko_16092021.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу ефективності енерговикористання та оптимізації енергоспоживання НАН України

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника Відділу прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетики

335 downloads

Download (pdf, 157 KB)

Перелік_провід.наук.співроб._ відділ_№4.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника Відділу прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетики

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

456 downloads

Download (pdf, 152 KB)

01_Perelik_sns_v5_16082021.pdf

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН України

Правил прийому до аспірантури Інституту загальної енергетики НАН України в 2021 році

320 downloads

Download (pdf, 196 KB)

Pravila_priyomy_2021.pdf

Правил прийому до аспірантури Інституту загальної енергетики НАН України в 2021.
Розглянуто і схвалено Вченою радою Інституту загальної енергетики НАН України протокол № 08 від 03.12.2020 

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search