Оголошення та повідомлення

Перелік учасників конкурсу (від 05.03.2020)

11 downloads

Download (pdf, 680 KB)

candidat_list_20200410.pdf

Оголошення та повідомлення на заміщення посади старшого наукового співробітника відділу ефективності енерговикористання та оптимізації енергоспоживання
(від 05.03.2020)

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search