Аспірантура

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ У 2021 РОЦІ

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

спеціалізація «Електроенергетичні системи та комплекси»

Прийом документів здійснюється з 10.08.2021 до 10.09.2021

Вступні іспити проводяться з 11.09.2021 до 30.09.2021

Заяву та відповідні документи для участі в конкурсі надсилати за адресою:
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150
Довідки за телефоном: +38(044) 294-67-03; +38(044) 294-67-18

Інституту загальної енергетики НАН України наказом МОН України від 03.07.2017 № 138-л «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 30.06.2017» видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні для підготовки докторів філософії за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з ліцензованим обсягом 4 особи.

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search