Спеціалізована вчена рада


з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 26.223.01

Профіль ради:

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»

Голова ради

БАБАК Віталій Павлович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, професор

Заступник голови

Кулик Михайло Миколайович, академік НАН України, д-р техн. наук, професор

Заступник голови

КОВТУН Світлана Іванівна, д-р техн. наук, старший дослідник

Вчений секретар

ДЕКУША Олег Леонідович, кан. техн. наук, старший дослідник

Склад спеціалізованої вченої ради

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

з присудження наукового ступеня доктора наук
Д 26.223.01

Профіль ради:

05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»


Голова ради:

1. Бабак Віталій Павлович, д.т.н., професор, в.о. директора, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Заступники голови:

2. Кулик Михайло Михайлович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

3. Ковтун Світлана Іванівна, д.т.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Вчений секретар:

4. Декуша Олег Леонідович, к.т.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Члени ради:

5. Находов Володимир Федорович, д.т.н., доцент по кафедрі управління виробництвом, доцент кафедри електропостачання, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.14.01.

6. Бурау Надія Іванівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інстит імені Ігоря Сікорського», спеціальність 05.11.13.

7. Нікітін Євген Євгенович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

8. Давиденко Людмила Валеріївна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Луцький національний технічний університет, спеціальність 05.14.01.

9. Куц Юрій Васильович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

10. Дубовський Сергій Васильович, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

11. Себко Вадим Вадимович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.11.13.

12. Фіалко Наталія Михайлівна, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.14.01.

13. Щербак Леонід Миколайович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут загальної енергетики НАН України, спеціальність 05.11.13.

Оприлюднення матеріалів дисертацій та відгуків офіційних опонентів

ЗАПОРОЖЕЦЬ АРТУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

19 жовтня 2022 року о 14-00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01
Інституту загальної енергетики НАН України
відбудеться захист дисертації
кандидата технічних наук, старшого дослідника
Запорожця Артура Олександровича
«Науково-практичні засади створення засобів та методів контролю забруднення повітря об’єктами енергетики»,
що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
зі спеціальності 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Повідомлення про захист дисертації Запорожця А.О. розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2022/09/05/Povidoml.pro.zakh.dysert.dok.nauk-05.09.2022.pdf.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.223.01 відбудеться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172, конференц-зал.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЗАПОРОЖЦЯ АРТУРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д Д26.223.01 Інституту загальної енергетики НАН України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Запорожця Артура Олександровича на тему «Науково-практичні засади створення засобів та методів контролю забруднення повітря об’єктами енергетики» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин відбудеться 19 жовтня 2022 року о 14-00 у режимі відеоконференції на платформі ZOOM.

Ідентифікатор конференції: 893 6116 8473
Код доступу: 375713

Посилання: https://us06web.zoom.us/j/89361168473?pwd=YlE5TlVHSS90a0FyRUZDa2NjNkRyZz09

Реферат: завантажити (Розміщено 16.09.2022 р.)

Дисертація Запорожця А.О.: завантажити (Розміщено 08.10.2022 р.)

Відгуки Офіційних опонентів:

Бурау Надії Іванівни:завантажити (Розміщено 08.10.2022 р.)

Райтера Петра Миколайовича:завантажити (Розміщено 08.10.2022 р.)

Мельника Володимира Григоровича:завантажити (Розміщено 08.10.2022 р.)

Висновок про наукову новизну та практичне значення результатів докторської дисертації Запрожця А.О.: завантажити (Розміщено 08.10.2022 р.)

Довідка УкрІНТЕІ: завантажити

ОКД Запорожця А.О.:завантажити

Спеціалізована вчена рада Д 26.223.01
Інституту загальної енергетики НАН України

ПОВІДОМЛЯЄ

19 жовтня 2022 року відбувся прилюдний захист дисертації Запорожця Артура Олександровича в режимі відеоконференції.

Відеозапис захисту доступний за посиланням https://youtu.be/xm_jzq93u-M

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search