Новини

09 березня 2023 року відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про атестацію наукової роботи «Розвиток методів підвищення інформативності моніторингу забруднення атмосферного повітря об’єктами енергетики» етап 1 «Аналіз поточного технічного стану вітчизняного енергетичного обладнання та систем контролю забруднення повітря» стипендіата Президента України, молодого вченого д-ра техн.наук Запорожця А.О.

Доповідач: д-р техн. наук Запорожець А.О.

2. Про атестацію наукової роботи «Прогнозування споживання електроенергії населенням за напрямами використання в регіонах України» етап 1 «Огляд існуючих методичних підходів до прогнозування споживання електроенергії населенням» стипендіата Президента України, молодого вченого Горського В.В.

Доповідач: Горський В.В.

3. Про атестацію наукової роботи «Розроблення стаціонарного апаратно-програмного комплексу очищення поверхонь панелей сонячних електростанцій» етап 2 «Визначення техніко-економічних втрат на системи очищення СЕС України» стипендіата Національної академії наук України, молодої вченої д-рки філософії Свердлової А.Д.

Доповідач: д-рка філософ. Свердлова А.Д.

4. Про фінансування Інституту у 2022 році та планове фінансування на 2023 рік.

Доповідач: головний бухгалтер Корнійчук С.Г.

5. Про розгляд освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні технології».

Доповідач: член проєктної групи д-р техн. наук Щербак Л.М.

6. Про внесення змін до положень, які регламентують організацію та проведення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті загальної енергетики НАН України.

Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

7. Про розгляд «Процедури засідання разової спеціалізованої вченої ради для проведення публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в Інституті загальної енергетики НАН України».

Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн наук Лещенко І.Ч.

8. Про розгляд «Положення про підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників в Інституті загальної енергетики НАН України».

Доповідач: завідувач ВНОР д-рка філософ. Соколовська Н.І.

9. Різне.

Звіт Інституту загальної енергетики НАН України з наукової та науково-організаційної діяльності у 2022 році.

Скачати!

09 лютого 2023 року відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про присвоєння канд. техн. наук Капліну Миколі Ігоровичу вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Каплін М.І.

2. Звіт відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.

Доповідач: зав. відділу № 4 д-р техн.наук Ковтун С.І.

Рецензент: провід. наук.співроб. відділу №1 канд. техн. наук Нечаєва Т.П.

3. Звіт відділу прогнозування розвитку електроенергетичного комплексу згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.

Доповідач: зав. відділу № 1 чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

Рецензент: зав. відділу № 4 д-р техн.наук Ковтун С.І.

4. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача Буратинського Ігоря Михайловича з метою присудження йому ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн наук Лещенко І.Ч.

5. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача Горського Віталія Вікторовича з метою присудження йому ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн наук Лещенко І.Ч.

6. Про розгляд планів підготовки наукових кадрів і поповнення молодими фахівцями Інституту загальної енергетики НАН України на 2023 рік.

Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн наук Лещенко І.Ч.

7. Різне.

ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Запрошуємо вчених, педагогів, спеціалістів, виробників і споживачів паливно-мастильних матеріалів, експлуатантів техніки взяти участь у роботі: ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

3-7 липня 2023, м. Київ
Основні теми конференції:

 • Хіммотологічна надійність та технології альтернативної енергетики в енергетиці та транспорті;
 • Хімічна- й біотехнологія та інженерія;
 • Альтернативні моторні палива (секція проводиться спільно з Симпозіумом ISEAS’23);
 • Взаємозв'язок якості паливно-мастильних матеріалів з надійністю, ефективністю експлуатації та енергоефективністю та економічністю автомобільного та повітряного транспорту;
 • Енергетична безпека, екологічна безпека та розвиток екологістики, системи утилізації та переробки транспортних і енергетичних матеріалів;
 • Нафтогазові технології, біоенергетика, перспективи та розвиток водневих технологій (секція проводиться спільно з Симпозіумом ISEAS’23);
 • Сучасні енерготехнології в енергетиці та транспорті;
 • Практичні аспекти експлуатаційної надійності електроенергетичних установок у галузях промисловості 

Метою конференції є:
Зустріч кваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати завдання у сфері хіммотології будь-якого рівня складності, обмін досвідом, інформацією, обговорення питань та варіантів їх вирішення.
Розвиток інтелектуального потенціалу для управління знаннями з метою перетворення їх в інтелектуальний капітал.
Забезпечення отримання найбільш ефективних результатів через цілісний і адекватний підхід вирішення сучасних проблем у сфері хіммотології та інших суміжних областях, інтеграція досвіду старшого покоління і молодих вчених.
Підтримка якісних досліджень і розробки нових технологій, націлених на підвищення раціонального використання паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин та присадок.
Пошук партнерів та формування наукових консорціумів для спільної реалізації міжнародних грантів та програм у рамках наступних Multi-Annual Financial Framework (MFF), наприклад Horizon Europe, також Erasmus + та будь-які інші програми.
Бути авангардистами інтелектуального суспільства, щоб стати значимою і конструктивною силою громадського суспільства не однієї країни, а цілого світу

pdf Інформаційне повідомлення ІХ МНТК (639 KB)

За плідну співпрацю, активну громадську позицію по сприянню захисту України від окупантів, з нагоди 30-ої річниці Української військово-медичної академії та за всебічну допомогу у розміщенні її особового складу грамотами начальника Української військово-медичної академії,  бригадного генерала медичної служби нагороджено в.о. директора Інституту загальної енергетики НАН України Бабака Віталія Павловича, заступника директора з загальних питань Інституту Діденка Ігоря Вікторовича і головного бухгалтера Інституту Корнійчук Світлану Григорівну.

Нагорода від начальника Української військово-медичної академії Нагорода від начальника Української військово-медичної академії Нагорода від начальника Української військово-медичної академії
©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search