Оголошення

07 грудня 2022 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Доповідь «Стала регіональна енергетика на основі інтелектуальних технологій протидії зміни клімату».

Доповідач: директор Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП, д-р техн. наук, проф. Каплун В.В.

 

2. Про прийняття та оцінку остаточного звіту про виконання наукового проєкту «Розвиток математичних моделей та засобів інформатики визначення перспективної структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної електроенергетики за умов її декарбонізації та впровадження принципів кліматичної нейтральності в Україні», який виконується в рамках програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (КПКВ 6541230) і завершується у 2022 році.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

 

3. Про прийняття та оцінку остаточних звітів про виконання наукових робіт відомчої тематики НАН України, які завершуються у 2022 році:

3.1. Фундаментальна наукова робота «Розвиток математичних та програмно-інформаційних засобів для прогнозування перспективної структури ядерної енергетики в умовах зростання екологічних вимог та ролі відновлюваних джерел енергії» (Шифр: Перспектива-2).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: канд. техн. наук Тесленко О.І.

3.2. Прикладна наукова робота «Прогнозування структури та обсягів енергозабезпечення країни в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі» (Шифр: Енергозабезпечення-2).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Каплін М.І.

Рецензент: канд. техн. наук Маляренко О.Є.

3.3. Прикладна наукова робота «Визначення напрямів і обсягів застосування теплонасосних станцій в системах централізованого теплопостачання з використанням місцевих джерел низькопотенційної теплоти» (Шифр: Теплота).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Дерій В.О.

Рецензент: канд. техн. наук Станиціна В.В.

3.4. Прикладна наукова робота «Визначення перспективних технологій відновлюваних джерел енергії та економічно доцільних обсягів їх впровадження в енергосистемах України» (Шифр: ВДЕ).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: канд. техн. наук Згуровець О.В.

 

4.  Про розгляд основних наукових завдань наукових відділів Інституту.

Доповідач: заступник директора з наукової роботи канд. техн. наук Шульженко С.В.

 

5. Різне.

Видавництво Springer опублікувало новий том колективної монографії «Power Systems Research and Operation. Selected Problems II»

Видавництво Springer опублікувало новий том колективної монографії «Power Systems Research and Operation. Selected Problems II».


Монографія присвячена проблемам у сфері функціонування енергосистем, оптимізації режимів роботи об’єктів електроенергетики та систем керування ними, інформаційно-вимірювальних систем і метрологічного забезпечення в електроенергетиці, забезпечення функціонування електроенергетичної системи в умовах конкурентного ринку електроенергії. У книзі також розглядаються сучасні проблеми забезпечення експлуатаційної надійності й безпеки об’єктів об’єднаної енергосистеми України у сферах автоматизації систем розподілу, прогнозування й оптимізації енергетичних процесів на сонячних електростанціях, гідроелектростанціях та інших установках, рішення для інтелектуальних систем моніторингу. Наведені у цьому виданні результати досліджень дають змогу підвищити надійність і ефективність функціонування енергетичних об’єктів і забезпечити стійкість енергосистем, запровадити ефективні методи й засоби прогнозування електропостачання, оптимізувати енергосистеми з урахуванням обмежень сучасних ринків електроенергії та загалом сприяють зміцненню енергетичної безпеки країни.

 

01.12.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді:

1. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Розвиток моделей та засобів управління об’єднаними енергосистемами за участі потужних вітрових і сонячних електростанцій в нормальних та аварійних режимах». Шифр: Управління.

Доповідач: науковий керівник академік НАН України Кулик М.М.

2. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Удосконалення ієрархічної системи математичних та програмно-інформаційних засобів для дослідження напрямів розвитку об’єднаних енергосистем в умовах переходу до низьковуглецевої економіки». Шифр: Енергосистеми-2.

Доповідачі: науковий керівник канд. техн. наук Нечаєва Т.П.,

відповідальний виконавець канд. техн. наук Запорожець А.О.

3. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Розвиток системи математичних моделей довгострокового прогнозування споживання основних видів паливно-енергетичних ресурсів в економіці країни з урахуванням діючих екологічних обмежень». Шифр: Споживання.

Доповідач: відповідальний виконавець канд. техн. наук Майстренко Н.Ю.

4. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 фундаментальної наукової роботи «Удосконалення системи математичних моделей трансформації вугільної промисловості в умовах низьковуглецевого розвитку економіки країни». Шифр: Трансформація.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Макаров В.М.

30.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді:

1. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 прикладного наукового проєкту «Розвиток математичних моделей та засобів інформатики визначення перспективної структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної електроенергетики за умов її декарбонізації та впровадження принципів кліматичної нейтральності в Україні» (Шифр: Енергоперехід), який виконується в рамках програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (КПКВ 6541230).

Доповідачі: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.,

відповідальний виконавець канд. техн. наук Запорожець А.О.

Рецензент: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

2. Наукова доповідь про результати виконання етапу 1 прикладної наукової роботи «Напрями декарбонізації електроенергетики та енергоємних галузей промисловості України відповідно до вимог вітчизняної екологічної політики та міжнародних зобов’язань». Шифр: Декарбонізація-2.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Станиціна В.В.

29.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді: 

1. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Прогнозування структури та обсягів енергозабезпечення країни в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі». Шифр: Енергозабезпечення-2.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Каплін М.І.
Рецензент: канд. техн. наук Маляренко О.Є.


2. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Визначення перспективних технологій відновлюваних джерел енергії та економічно доцільних обсягів їх впровадження в енергосистемах України». Шифр: ВДЕ.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.
Рецензент: канд. техн. наук Згуровець О.В.

28.11.2022 відбулося засідання наукового семінару Інституту. На засіданні було заслухано та обговорено такі наукові доповіді: 

1. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках фундаментальної наукової роботи відомчої тематики «Розвиток математичних та програмно-інформаційних засобів для прогнозування перспективної структури ядерної енергетики в умовах зростання екологічних вимог та ролі відновлюваних джерел енергії». Шифр: Перспектива-2.

Доповідач: відповідальний виконавець канд. техн. наук Нечаєва Т.П.
Рецензент: канд. техн. наук Тесленко О.І.

2. Наукова доповідь про результати виконання у 2020–2022 роках прикладної наукової роботи відомчої тематики «Визначення напрямів і обсягів застосування теплонасосних станцій в системах централізованого теплопостачання з використанням місцевих джерел низькопотенційної теплоти». Шифр: Теплота.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Дерій В.О.
Рецензент: канд. техн. наук Станиціна В.В.

25 листопада 2022 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП) на діловій зустрічі науковців-енергетиків і керівників провідних енергетичних компаній України було підписано угоду про заснування освітньо-наукового Кластеру цифрової енергетики.


Метою створення Кластеру є забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку шляхом об’єднання виробничого, наукового та освітнього потенціалу, ресурсів для відбудови енергетичних об’єктів у повоєнний період та впровадження нових інноваційних цифрових технологій для забезпечення курсу на подальшу декарбонізацію економіки.


Свої підписи під документом поставили ректор НУБіП Станіслав Ніколаєнко, який, власне, і вступив ініціатором створення такого кластеру), в.о. директора Інституту загальної енергетики НАН України Віталій Бабак, за дорученням генерального директора ТОВ «ДТЕК Мережі» Олександра Фоменка – керуючий служби цієї компанії Ігор Вовк, голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук, директори ТОВ «482 solutions Роман Кравченко, «Kampov Technology» Юрій Кампов, «Атмосфера» Олексій Бадика, «Таврида-електрик Україна» Андрій Грибенко, «Електротехнічна компанія E-НЕКСТ-Україна» Сергій Кузовкін. Правовий супровід проєкту забезпечує керуючий адвокатським об’єднанням «Трохимець, Ярошенко та партнери» Олександр Трохимчук. Кожен з підписантів висловив своє бачення предмета розмови.

НУБіП підписано угоду про заснування освітньо-наукового Кластеру цифрової енергетики НУБіП підписано угоду про заснування освітньо-наукового Кластеру цифрової енергетики


Створення Кластеру сприятиме налагодженню партнерських відносин між владою, бізнесом, проєктними, науковими та освітніми установами для формування сталого розвитку енергетики нашої країни.

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search