Оголошення

18.11.2022 відбувся навчальний семінар з питань захисту об’єктів права інтелектуальної власності

Семінар пройшов у дистанційному режимі з використанням сервісу ZOOM. Заняття вели Віце-президент Всеукраїнської асоціації патентних повірених України, директор ТОВ «ДЖІ ЛІГАЛ», патентний повірений України Максим Бочаров та головний юрист ТОВ «ДЖІ ЛІГАЛ» Ольга Коцюбальська.

03.11.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про присвоєння канд. техн. наук Харченку С.Д. вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».
Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Харченко С.Д.

2. Про розгляд та обговорення пропозицій щодо відкриття з 2023 року нової наукової роботи за напрямом використання бюджетних коштів «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» бюджетної програми КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень».
Доповідач: академік НАН України Кулик М.М.

3. Про організацію розгляду наукових робіт, що виконувались у 2022 році в Інституті загальної енергетики НАН України.
Доповідач: заступник директора Інституту з наукової роботи канд. техн. наук Шульженко С.В.

4.1. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

4.2. Про розгляд та затвердження до видання рукопису монографії Ковалка O.М., Ковалко Н.М., Євтухової Т.О., Новосельцева О.В. «Комунальна теплоенергетика: енергоефективність, структура управління, енергосервісні послуги».
Доповідач: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

4.3. Різне.

Опалювально-варильни печі тривалого горіння для потреб ЗСУ

Колектив Інституту загальної енергетики НАН України висловлює глибокий сум з приводу кончини Віктора Федоровича Євдокимова почесного директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Премії ім. С.О. Лебедєва.


Член-кореспондент НАН України Віктор Федорович Євдокимов був відомим вченим у галузі комп’ютерного моделювання задач енергетики, транспорту, спеціальних енергоємних процесів і систем, автором вперше запропонованого в Україні і в світі нового наукового напряму, пов’язаного зі створенням паралельних проблемно-орієнтованих методів і засобів математичного моделювання об’єктів різноманітної фізичної природи. Разом з академіком НАН України Г.Є. Пуховим він розробив теорію розрядно-аналогового моделювання. Під його керівництвом і при безпосередній участі побудовано ряд моделюючих та інформаційних систем, які знайшли впровадження в Україні та за її межами.


Творче життя Віктора Федоровича було тісно пов’язане з Національною академією наук України, де він пройшов шлях від аспіранта (з 1965 року, Інститут кібернетики АН УРСР), завідувача відділом (з 1979 року, Інститут електродинаміки АН УРСР), заступника директора (з 1986 року, Інститут проблем моделювання в енергетиці АН УРСР), до директора Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (з 1988 року), а з 2015 року – почесного директора цього інституту.
У 1990 році Віктор Федорович Євдокимов був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України за спеціальністю «Загальна енергетика». З 2004 по 2020 рік був членом Бюро відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, з 2010 року –членом Координаційна ради НАН України з питань інформатизації.


Трудовий шлях В.Ф. Євдокимова було відмічено орденом Дружби народів (1986), Почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки» (2002), Почесною грамотою Верховної ради України «За особливі заслуги перед українським народом» (2003).


Колектив Інституту загальної енергетики НАН України висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким Віктора Федоровича.

Опалювально-варильни печі тривалого горіння для потреб ЗСУ

Колективом науковців Інституту загальної енергетики НАН України під керівництвом члена-кореспондента НАН України Віталія Бабака з 2014 року було розроблено, виготовлено та передано для потреб ЗСУ близько 100 екземплярів опалювально-варильних печей тривалого горіння (патент на винахід № 119301 від 27.05.2019, Бюл. № 10), які призначено для обігріву різних типів приміщень з можливістю одночасного приготування їжі.

20.10.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про вибори голови, заступника голови та ученого секретаря вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України. Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

2. Різне

20.10.2022 відбулися збори наукових працівників Інституту загальної енергетики НАН України. На зборах розглянуто такі питання:

1. Про обрання членів вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України.
Матеріали щодо пропонованого складу вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України розіслано у наукові відділи.

2. Про розгляд оновленого статуту Інституту загальної енергетики НАН України.
Проєкт статуту Інституту загальної енергетики НАН України розіслано у наукові відділи.

20.10.2022 відбулися загальні збори трудового колективу Інституту загальної енергетики НАН України. На зборах розглянуто такі питання:

1. Про затвердження Колективного договору на 2022–2027 роки.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search