Оголошення

  Колективом науковців Інституту загальної енергетики НАН України під керівництвом члена-кореспондента НАН України Віталія Бабака з 2014 року розроблено, виготовлено та передано для потреб ЗСУ близько 100 екземплярів опалювально-варильних печей тривалого горіння, які призначено для обігріву різних типів приміщень з можливістю одночасного приготування їжі. На дану розробку отримано патент України №119301 «Опалювально-варильна піч тривалого горіння», авторами якого є Запорожець А.О., Демченко В.Г., Бабак В.П., Назаренко О.О., Жовнорук Є.Г. У 2022 році на базі Інституту проведено випробування модернізованої печі, в результаті яких встановлено працездатність та можливість її дрібносерійного виробництва.

07.07.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про вибори т.в.о. ученого секретаря вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України
Доповідач: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.

2. Про зарахування до докторантури Інституту за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» старшого наукового співробітника відділу моніторингу і діагностики об’єктів енергетики канд. техн. наук, ст. досл. Декуши О.Л.
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.

3. Про присвоєння канд. техн. наук Хайдурову В.В. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Хайдуров В.В.

4. Про присвоєння канд. техн. наук Згуровцю О.В. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Згуровець О.В.

5. Про присвоєння канд. техн. наук Білан Т.Р. вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Білан Т.Р.

6. Про розгляд Програми вступного іспиту до аспірантури Інституту за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідач: д-р техн. наук Ковтун С.І.

7. Про внесення змін до складу редакційної колегії наукового журналу «Системні дослідження в енергетиці» та назви журналу англійською мовою.
Доповідач: головний редактор наукового журналу чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

8. Різне.

Оголошено подяку Інституту загальної енергетики НАН України

За якісну та своєчасну підготовку документів для акредитації Освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації «Електроенергетичні системи та комплекси») оголошено подяку Інституту загальної енергетики НАН України таким співробітникам Інституту:

Олені Маляренко, завідувачу відділу № 2, гаранту освітньої програми;

Сергію Шульженку, заступнику директора з наукової роботи;

Ірині Лещенко, ученому секретарю Інституту;

Ірині Пєшковій, завідувачу служби науково-інформаційного та документального забезпечення;

Борису Костюковському, старшому науковому співробітнику відділу № 5;

Катерині Дівєєвій, провідному інженеру служби науково-інформаційного та документального забезпечення;

Антоніні Дихненко, техніку 1-ї категорії відділу № 2

Відбулися Загальні збори співробітників Інституту, присвячені 25-ти річчю створення Інституту загальної енергетики НАН України.


На зборах виступив почесний директор Інституту академік НАН України Михайло Миколайович Кулик, який розповів присутнім історію створення та розвитку Інституту, його найважливіші досягнення за 25 років.

Загальні збори співробітників Інституту, присвячені 25-ти річчю створення Інституту загальної енергетики НАН України Загальні збори співробітників Інституту, присвячені 25-ти річчю створення Інституту загальної енергетики НАН України

 

Відбулося нагородження співробітників Інституту відзнаками НАН України та Почесною грамотою Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.

З 25-ти річним ювілеєм Інститут привітали директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України, директор Інституту теплоенергетичних технологій НАН України.
Привітання Інституту надіслали Міністерство енергетики України, Інститут проблем машинобудування iм. А.М. Пiдгорного НАН України, Рада молодих вчених ВФТПЕ НАН України, ТОВ «ДТЕК Енерго», НЕК «Укренерго», Експертна група з питань теплоенергетики Громадської ради при Міністерстві розвитку громад і територій України,
Громадська спілка Всеукраїнська Енергетична Асамблея.

Загальні збори співробітників Інституту, присвячені 25-ти річчю створення Інституту загальної енергетики НАН України Загальні збори співробітників Інституту, присвячені 25-ти річчю створення Інституту загальної енергетики НАН України


Загальні збори співробітників Інституту, присвячені 25-ти річчю створення Інституту загальної енергетики НАН України

В Інституті загальної енергетики НАН України відбувся фаховий науковий семінар Інституту для апробації докторської дисертації «Науково-практичні засади створення засобів та методів контролю забруднення повітря об’єктами енергетики» за спеціальністю 05.11.13 – Прилади та методи контролю та визначення складу речовин, яку підготував Артур Олександрович Запорожець.


Семінар Інституту був проведений з дотриманням вимог нормативних документів, які регулюють процес підготовки до захисту докторських дисертацій, зокрема:
– «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261;
– «Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197;
– Наказу МОН від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

фаховий науковий семінар 23.06.2022 фаховий науковий семінар 23.06.2022

14 червня 2022 року в Інституті електродинаміки НАН України (м.Київ) відбулися Загальні збори Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України.

На зборах заслухали та обговорили доповiдь академіка-секретара ВФТПЕ НАН України, академік НАН України О. В. Кириленко “Про підсумки наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України у 2021 році та перспективи подальшої роботи в умовах воєнного стану”.

news 14062022

 

Далi вiдповiдно до порядку деннного були представлені доповіді з найвагоміших фундаментальних та прикладних досліджень установ ВФТПЕ НАН України у воєнний та повоєнний період, серед яких була доповідь заступника директора Інституту загальної енергетики НАН України з наукової роботи к.т.н. Сергія Шульженко.

ОГОЛОШЕННЯ

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 р. № 530
в Інституті загальної енергетики
утворено спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.223.01.
Профіль ради:
05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»,
05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси»

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search