Оголошення

Звіт Інституту загальної енергетики НАН України з наукової та науково-організаційної діяльності у 2022 році.

Скачати!

09 лютого 2023 року відбулося засідання вченої ради Інституту.

ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Запрошуємо вчених, педагогів, спеціалістів, виробників і споживачів паливно-мастильних матеріалів, експлуатантів техніки взяти участь у роботі: ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

3-7 липня 2023, м. Київ
Основні теми конференції:

 • Хіммотологічна надійність та технології альтернативної енергетики в енергетиці та транспорті;
 • Хімічна- й біотехнологія та інженерія;
 • Альтернативні моторні палива (секція проводиться спільно з Симпозіумом ISEAS’23);
 • Взаємозв'язок якості паливно-мастильних матеріалів з надійністю, ефективністю експлуатації та енергоефективністю та економічністю автомобільного та повітряного транспорту;
 • Енергетична безпека, екологічна безпека та розвиток екологістики, системи утилізації та переробки транспортних і енергетичних матеріалів;
 • Нафтогазові технології, біоенергетика, перспективи та розвиток водневих технологій (секція проводиться спільно з Симпозіумом ISEAS’23);
 • Сучасні енерготехнології в енергетиці та транспорті;
 • Практичні аспекти експлуатаційної надійності електроенергетичних установок у галузях промисловості 

Метою конференції є:
Зустріч кваліфікованих спеціалістів, здатних вирішувати завдання у сфері хіммотології будь-якого рівня складності, обмін досвідом, інформацією, обговорення питань та варіантів їх вирішення.
Розвиток інтелектуального потенціалу для управління знаннями з метою перетворення їх в інтелектуальний капітал.
Забезпечення отримання найбільш ефективних результатів через цілісний і адекватний підхід вирішення сучасних проблем у сфері хіммотології та інших суміжних областях, інтеграція досвіду старшого покоління і молодих вчених.
Підтримка якісних досліджень і розробки нових технологій, націлених на підвищення раціонального використання паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин та присадок.
Пошук партнерів та формування наукових консорціумів для спільної реалізації міжнародних грантів та програм у рамках наступних Multi-Annual Financial Framework (MFF), наприклад Horizon Europe, також Erasmus + та будь-які інші програми.
Бути авангардистами інтелектуального суспільства, щоб стати значимою і конструктивною силою громадського суспільства не однієї країни, а цілого світу

pdf Інформаційне повідомлення ІХ МНТК (639 KB)

За плідну співпрацю, активну громадську позицію по сприянню захисту України від окупантів, з нагоди 30-ої річниці Української військово-медичної академії та за всебічну допомогу у розміщенні її особового складу грамотами начальника Української військово-медичної академії,  бригадного генерала медичної служби нагороджено в.о. директора Інституту загальної енергетики НАН України Бабака Віталія Павловича, заступника директора з загальних питань Інституту Діденка Ігоря Вікторовича і головного бухгалтера Інституту Корнійчук Світлану Григорівну.

Нагорода від начальника Української військово-медичної академії Нагорода від начальника Української військово-медичної академії Нагорода від начальника Української військово-медичної академії

26 січня 2023 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про розгляд кандидатури д-ра техн. наук Запорожця А.О. для призначення на посаду заступника директора з науково-організаційної роботи Інституту загальної енергетики НАН України.
Доповідач: в.о. директора Інституту чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

2. Звіт відділу трансформації структури паливно-енергетичного комплексу згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.
Доповідач: зав. відділу № 2 чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.
Рецензент: провід. наук. співроб. відділу №3 канд. техн. наук Маляренко О.Є.

3. Звіт відділу прогнозування енергетичної ефективності та перспективних паливно-енергетичних балансів згідно з Методикою оцінювання результатів діяльності наукового відділу ІЗЕ НАН України.
Доповідач: зав. відділу № 3 канд. техн. наук Станиціна В.В.
Рецензент: провід. наук. співроб. відділу №2 канд. техн. наук Тесленко О.І.

4. Про розгляд Тематичного плану наукових досліджень Інституту загальної енергетики НАН України та робочих планів з виконання наукових робіт Інституту на 2023 рік.
Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

5. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search