Оголошення

За якісну та своєчасну підготовку документів для акредитації Освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації «Електроенергетичні системи та комплекси») оголошено подяку Інституту загальної енергетики НАН України таким співробітникам Інституту:

Олені Маляренко, завідувачу відділу № 2, гаранту освітньої програми;

Сергію Шульженку, заступнику директора з наукової роботи;

Ірині Лещенко, ученому секретарю Інституту;

Ірині Пєшковій, завідувачу служби науково-інформаційного та документального забезпечення;

Борису Костюковському, старшому науковому співробітнику відділу № 5;

Катерині Дівєєвій, провідному інженеру служби науково-інформаційного та документального забезпечення;

Антоніні Дихненко, техніку 1-ї категорії відділу № 2

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search