Оголошення

08.09.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про розгляд рукопису монографії Бабака В.П., Куца Ю.В., Мисловича М.В., Фриза М.Є., Щербака Л.М. «Об’єктно-орієнтовна ідентифікація стохастичних шумових сигналів» для формування пропозицій Інституту до видавничого проекту «Наукова книга» на 2023 рік.
Доповідач: т.в.о. ученого секретаря вченої ради д-р техн. наук Ковтун С.І.

2. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення 0,5 вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу прогнозування розвитку атомної та відновлюваної енергетики.
Доповідач: голова конкурсної комісії канд. техн. наук Шульженко С.В.

3. Про присвоєння канд. техн. наук Макарову Віталію Михайловичу вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 14 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Макаров В.М.

4. Про присвоєння канд. техн. наук Богачеву Ігорю Володимировичу вченого звання старшого дослідника за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
Доповідачі: заст. голови вченої ради канд. техн. наук Шульженко С.В.,
канд. техн. наук Богачев І.В.

5. Про атестацію наукової роботи «Розроблення моделей, методу та методики визначення стану промислових конструкцій за даними системи їх моніторингу з прогнозуванням залишкового ресурсу» етап 4 «Моделювання процесу діагностування промислових конструкцій, а також розроблення методики діагностування будівельних конструкцій та їх систем» стипендіата Президента України, молодого вченого канд. техн. наук Хайдурова В.В.
Доповідач: канд.техн.наук Хайдуров В.В.

6. Про атестацію наукової роботи «Розроблення стаціонарного апаратно-програмного комплексу очищення поверхонь панелей сонячних електростанцій» етап 1 «Розроблення стаціонарного апаратно-програмного комплексу очищення поверхонь панелей сонячних електростанцій» стипендіатки НАН України, молодої вченої д-рки філософії Свердлової А.Д.
Доповідач: д-рка філософії Свердлова А.Д.

7. Про висунення кандидатур для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента України для молодих вчених (2 стипендії).
Доповідачі: т.в.о. ученого секретаря вченої ради д-р техн. наук Ковтун С.І.,
канд.техн.наук Тесленко О.І.

8. Про затвердження реєстру розповсюдження Інститутом загальної енергетики НАН України книги Бабака В.П., Ковтун С.І., Декуші Л.В. «Metrology of heat flux measurements».
Доповідач: т.в.о. ученого секретаря Інституту д-р техн.наук Ковтун С.І.

9. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search