Оголошення

18.11.2022 відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Про зміну наукового керівника, затвердження теми дисертації, індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 1-го року навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Толстова Дмитра Вадимовича.
Доповідачі: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч., канд. техн. наук Білан Т.Р.


2. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 2-го року навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Сударикова Олександра Анатолійовича.
Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Маляренко О.Є.


3. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта 2-го року навчання за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Романенка Владислава Володимировича.
Доповідач: науковий керівник д-р техн. наук Ковтун С.І.


4. Про розгляд «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту загальної енергетики НАН України».
Доповідач: заступник директора з наукової роботи канд. техн. наук Шульженко С.В.


5. Про внесення змін до положень, які регламентують організацію та проведення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті загальної енергетики НАН України, визначають основні засади академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності колективу Інституту.
Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч.


6. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search