Оголошення

07 грудня 2022 року  відбулося засідання вченої ради Інституту. На засіданні розглянуто такі питання: 

1. Доповідь «Стала регіональна енергетика на основі інтелектуальних технологій протидії зміни клімату».

Доповідач: директор Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП, д-р техн. наук, проф. Каплун В.В.

 

2. Про прийняття та оцінку остаточного звіту про виконання наукового проєкту «Розвиток математичних моделей та засобів інформатики визначення перспективної структури та обсягів розвитку традиційної і відновлюваної електроенергетики за умов її декарбонізації та впровадження принципів кліматичної нейтральності в Україні», який виконується в рамках програми «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (КПКВ 6541230) і завершується у 2022 році.

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: чл.-кор. НАН України Новосельцев О.В.

 

3. Про прийняття та оцінку остаточних звітів про виконання наукових робіт відомчої тематики НАН України, які завершуються у 2022 році:

3.1. Фундаментальна наукова робота «Розвиток математичних та програмно-інформаційних засобів для прогнозування перспективної структури ядерної енергетики в умовах зростання екологічних вимог та ролі відновлюваних джерел енергії» (Шифр: Перспектива-2).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: канд. техн. наук Тесленко О.І.

3.2. Прикладна наукова робота «Прогнозування структури та обсягів енергозабезпечення країни в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі» (Шифр: Енергозабезпечення-2).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Каплін М.І.

Рецензент: канд. техн. наук Маляренко О.Є.

3.3. Прикладна наукова робота «Визначення напрямів і обсягів застосування теплонасосних станцій в системах централізованого теплопостачання з використанням місцевих джерел низькопотенційної теплоти» (Шифр: Теплота).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Дерій В.О.

Рецензент: канд. техн. наук Станиціна В.В.

3.4. Прикладна наукова робота «Визначення перспективних технологій відновлюваних джерел енергії та економічно доцільних обсягів їх впровадження в енергосистемах України» (Шифр: ВДЕ).

Доповідач: науковий керівник канд. техн. наук Шульженко С.В.

Рецензент: канд. техн. наук Згуровець О.В.

 

4.  Про розгляд основних наукових завдань наукових відділів Інституту.

Доповідач: заступник директора з наукової роботи канд. техн. наук Шульженко С.В.

 

5. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search