Оголошення

09 березня 2023 року відбулося засідання вченої ради Інституту.

На засіданні розглянуто такі питання:

1. Про атестацію наукової роботи «Розвиток методів підвищення інформативності моніторингу забруднення атмосферного повітря об’єктами енергетики» етап 1 «Аналіз поточного технічного стану вітчизняного енергетичного обладнання та систем контролю забруднення повітря» стипендіата Президента України, молодого вченого д-ра техн.наук Запорожця А.О.

Доповідач: д-р техн. наук Запорожець А.О.

2. Про атестацію наукової роботи «Прогнозування споживання електроенергії населенням за напрямами використання в регіонах України» етап 1 «Огляд існуючих методичних підходів до прогнозування споживання електроенергії населенням» стипендіата Президента України, молодого вченого Горського В.В.

Доповідач: Горський В.В.

3. Про атестацію наукової роботи «Розроблення стаціонарного апаратно-програмного комплексу очищення поверхонь панелей сонячних електростанцій» етап 2 «Визначення техніко-економічних втрат на системи очищення СЕС України» стипендіата Національної академії наук України, молодої вченої д-рки філософії Свердлової А.Д.

Доповідач: д-рка філософ. Свердлова А.Д.

4. Про фінансування Інституту у 2022 році та планове фінансування на 2023 рік.

Доповідач: головний бухгалтер Корнійчук С.Г.

5. Про розгляд освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні технології».

Доповідач: член проєктної групи д-р техн. наук Щербак Л.М.

6. Про внесення змін до положень, які регламентують організацію та проведення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті загальної енергетики НАН України.

Доповідач: учений секретар вченої ради канд. техн. наук Лещенко І.Ч.

7. Про розгляд «Процедури засідання разової спеціалізованої вченої ради для проведення публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в Інституті загальної енергетики НАН України».

Доповідач: учений секретар Інституту канд. техн наук Лещенко І.Ч.

8. Про розгляд «Положення про підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників в Інституті загальної енергетики НАН України».

Доповідач: завідувач ВНОР д-рка філософ. Соколовська Н.І.

9. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search