Оголошення

13 квітня 2023 року відбулося засідання вченої ради Інституту

На засіданні розглянуто такі питання:

1. Наукова доповідь професора Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту д-ра військ. наук, проф. Мосова С.П. «Інтелектуальна власність – принципи формування та використання».

Доповідач: д-р військ. наук, проф. Мосов С.П.

2. Наукова доповідь «Розвиток математичних моделей і засобів застосування відновлюваних джерел в енергетиці» провідного наукового співробітника відділу прогнозування розвитку електроенергетичного комплексу канд. техн. наук Згуровця О.В.

Доповідач: канд.техн.наук Згуровець О.В.

3. Про відкриття в Інституті загальної енергетики НАН України докторантури за спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні технології».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд.техн.наук Лещенко І.Ч.

4. Про переведення докторанта 1-го року навчання канд. техн. наук Декуши О.Л. на навчання за спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні технології».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд.техн.наук Лещенко І.Ч.

5. Про переведення аспіранта 2-го року навчання Романенка В.В. на навчання за освітньо-науковою програмою «Інформаційно-вимірювальні технології в енергетиці»

зі спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд.техн.наук Лещенко І.Ч.

6. Про переведення аспіранта 1-го року навчання Созонова С.В. на навчання за освітньо-науковою програмою «Інформаційно-вимірювальні технології в енергетиці»

зі спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології».

Доповідач: учений секретар вченої ради канд.техн.наук Лещенко І.Ч.

7. Про розгляд Правил прийому до аспірантури Інституту загальної енергетики НАН України для здобуття ступеня доктора філософії у 2023 році.

Доповідач: учений секретар Інституту канд.техн.наук Лещенко І.Ч.

8. Про розгляд Правил прийому до докторантури Інституту загальної енергетики НАН України у 2023 році.

Доповідач: учений секретар Інституту канд.техн.наук Лещенко І.Ч.

9. Різне.

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search