Інститут загальної енергетики НАН України створено згідно з постановою Президії Національної академії наук України від 26 лютого 1997 року № 83 «Про розвиток досліджень проблем загальної енергетики в НАН України». Інститут входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Головним завданням Інституту є якісне та оперативне вирішення ключових проблем розвитку і функціонування національної енергетики в умовах інтеграції України до світового енергетичного ринку і підвищення енергетичної та економічної безпеки.
Основні напрями наукових досліджень Інституту, визначені постановою Президії НАН України від 26 лютого 1997 року № 83, відповідають національним інтересам України, сприяють підвищенню її енергетичної та економічної безпеки, якісному та оперативному вирішенню ключових проблем функціонування та сталого розвитку національної енергетики в умовах перехідної економіки, інтеграції України до світових енергетичних ринків та ряду інших важливих проблем державного значення.
професор КУЛИК Михайло Миколайович
З 1997 року Інститутом керує відомий вчений в галузі енергетики академік НАН України, доктор технічних наук, професор КУЛИК Михайло Миколайович. Під його науковим керівництвом створена наукова школа з розробки теоретичних основ математичних моделей і програмного забезпечення для аналізу та оптимізації напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу та підвищення енергетичної ефективності в економіці та соціальній сфері країни.

Кулик Михайло Миколайович працює в Національній академії наук України з 1966 р. Кандидатську дисертацію захистив у 1969 р., докторську - в 1979 р. Звання професора йому присвоєно в 1986 р. У 1995 р. обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 2000 р. - академіком НАН України. Кулик М.М. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1999 р.), лауреатом премії ім.С.О.Лебедєва Національної академії наук України (1994 р.) і премії ім. В.М. Хрущова Національної академії наук України (2002 р.). 26 листопада 2003 р. йому присвоєно звання "Заслужений діяч науки і техніки".
Наукові дослідження в Інституті виконуються за напрямами, визначеними Постановою Президії НАН України №83 від 26.02.1997 р. “Про розвиток досліджень проблем загальної енергетики в НАН України”:

 • Наукові основи прогнозування розвитку енергетики та енергоспоживання, системний аналіз та оптимізація структури енергокомплексу, галузевих і регіональних систем енергетики та паливно-енергетичних балансів, створення інформаційних та програмних засобів прогнозування.
 • Дослідження проблем структурного розвитку енергетики України, ключових напрямів розвитку її паливно-енергетичного комплексу з урахуванням екологічних вимог, формування паливно-енергетичних балансів і оптимізації обсягів імпорту-експорту паливно-енергетичних ресурсів.
 • Системний аналіз та прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці, дослідження основних напрямів підвищення енергоефективності та енергозбереження, прогнозування та реалізація потенціалу енергозбереження.
 • Наукові основи управління енергетикою в нових економічних умовах, формування нормативно-правової бази та економічного середовища для функціонування і розвитку енергетики.

Відповідно до визначених напрямів Інститутом загальної енергетики НАН України виконуються такі фундаментальні наукові дослідження:

 • розроблення та вдосконалення методів і засобів дослідження довгострокового розвитку паливно-енергетичного комплексу України;
 • розроблення наукових основ визначення показників енергетичної ефективності та рівнів енергоспоживання з урахуванням міжгалузевих і галузевих структурних зрушень;
 • розроблення та вдосконалення методів і засобів прогнозування напрямів розвитку вугільної та нафтогазової промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки;
 • розроблення методів і засобів енергоекономічного аналізу та оптимізації структури і режимів управління виробництвом, транспортуванням та споживанням електричної і теплової енергії;
 • розроблення методології та математичних моделей економічного регулювання та формування системи тарифів на електричну енергію на стадіях її виробництва та транспортування;
 • розроблення методів прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці, оптимізації обсягів використання енергоефективних технологій у розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Прикладні дослідження спрямовані на вирішення проблем ефективного функціонування енергетичної галузі, а саме:

 • вдосконалення і розроблення математичних, інформаційних і програмних засобів для прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетичних, теплопостачальних і газотранспортних систем з урахуванням їх поточного технічного стану, екологічних обмежень та вимог енергетичної безпеки держави;
 • проведення розрахунків і порівняльних оцінок показників енергоємності та повної енергоємності промислової продукції;
 • дослідження та розроблення методичних і програмних засобів формування виробничих характеристик вугільних підприємств за видатковими показниками;
 • створення науково-технічних основ комплексної стандартизації у сфері енергетики України;
 • моделювання електроенергетичного комплексу України;
 • розроблення та модернізація методів і засобів розрахунку технологічних витрат електроенергії в розподільних мережах енергосистем;
 • розроблення методів підвищення енергоефективності теплових процесів у гетерогенних середовищах для енергетики та промисловості.

В Інституті функціонує секція «Наукові основи прогнозування розвитку енергетики» Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики».

Інститут видає науковий збірник «Проблеми загальної енергетики», заснований у 1999 році спільно з Національною академією наук України. Науковий збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук за спеціальностями – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, та з природничих наук за спеціальністю 101 Екологія (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).
©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search