Наукові школи

В Інституті загальної енергетики НАН України створено наукову школу з довгострокового енергоекономічного прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), системного аналізу енергетичної ефективності та енергозбереження.

 На базі досліджень цієї школи створено наукові основи, математичні засоби, моделі та методи довгострокового прогнозування потреби економіки країни в паливно-енергетичних ресурсах, формування оптимальних паливно-енергетичних балансів, оптимізації розвитку ПЕК країни в цілому та його галузевих систем (вугільна промисловість, електроенергетичний, ядерно-енергетичний, нафтогазовий комплекси, системи теплозабезпечення), розвитку регіональних систем енергетики, нетрадиційних та відновлюваних джерелах енергії.

Розроблено засоби моделювання екологічних наслідків діяльності енергетичних об’єктів, обмежень і вимог екологічного законодавства щодо діяльності енергетичного сектора.

Створено наукові основи, методологічні засади та математичне забезпечення оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів в економіці та соціальній сфері країни, визначення показників енергетичної ефективності, розрахунку загального потенціалу енергозбереження та реальних його обсягів.

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search