Відділ ефективності енерговикористання та оптимізації енергоспоживання

Відділ №2

Завідувач відділу  канд. техн. наук МАЛЯРЕНКО Олена Євгенівна

тел.: 294-67-23

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові завдання:

  • розроблення методів та засобів оцінювання рівнів енерговикористання, визначення їх ефективності;
  • системні дослідження енергозбереження, рівнів та структури економії палива та енергії;
  • створення методів та засобів керування ефективністю енерговикористання, у тому числі енергозбереженням;
  •  розроблення довгострокових прогнозів потреби в енергетичних ресурсах.

 

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень, які отримані у відділі у 2021 році


Удосконалено методику визначення повної енергоємності продукції для багатопродуктових виробництв, яка, на відміну від існуючої, включає кілька видів енергоємності на різних ієрархічних рівнях: пряму – на рівні технологічного агрегату або цеху; технологічну – на рівні технологічного ланцюга виробництва продукції у цеху чи групі цехів; повну заводську, що включає, крім технологічної енергоємності, енергоємність основних виробничих фондів, трудовитрат, внутрішньозаводських перевезень; повну енергоємність продукції, яка крім повної заводської енергоємності включає енергоємність видобування та транспортування сировини до підприємства. Удосконалено методику визначення прямої енергоємності продукції з доповненням алгоритмів визначення енергоємності теплових та вторинних енергоресурсів надлишкового тиску й введенням коефіцієнта розподілу спільних енерговитрат у багатопродуктових виробництвах. Розроблено новий алгоритм визначення повної енергоємності трудовитрат, який на відміну від попереднього, враховує статті доходів населення, а також удосконалено алгоритм повної енергоємності основних виробничих фондів.


Розроблено пропозиції щодо змін та доповнень до ДСТУ 3682-98 «Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг». За удосконаленою методикою визначено показники повної енергоємності продукції чорної металургії, коксохімії, сумісного виробництва теплової та електричної енергії на ТЕЦ, первинної переробки нафти до 2040 року. Результати роботи розглянуто на засіданні Технічного комітету ТК 48 «Енергозбереження» та рекомендовано надати до ДП «УкрНДНЦ» розроблені пропозиції щодо змін та доповнень до ДСТУ 3682-98 для включення до Програми робіт з національної стандартизації на 2022 рік (О.Є. Маляренко, В.В. Станиціна, Г.О. Куц).

 
©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search