Відділ прогнозування розвитку атомної та відновлюваної енергетики

Відділ №5

  

Завідувач відділу канд.техн.наук ШУЛЬЖЕНКО Сергій Валентинович        

 тел.: 294-67-05

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень, які отримані у відділі

2017 рік

1. Визначено, що пріоритетними напрямами розвитку атомної енергетики України є заміщення діючих енергоблоків АЕС потужними енергоблоками з легководними реакторами під тиском типу ВВЕР, працюючих в базовому режимі навантаження, та впровадження малих модульних реакторів, здатних працювати з широким діапазоном зміни потужності. Результати виконання наукової роботи можуть бути використані для формування довгострокових рішень щодо розвитку атомної енергетики України, які забезпечують підвищення її безпечності, екологічності, енергетичної та економічної ефективності (Т.П. Нечаєва).
 
2. З урахуванням очікуваної зміни фізико-технічних та техніко-економічних показників перспективних енергоблоків АЕС вдосконалено існуючі детерміновано-стохастичні моделі життєвого циклу та доопрацьовано відповідні програмно-інформаційні засоби, що на відміну від загальновідомих підходів, дозволяє визначати техніко-економічні показники АЕС, яка протягом комерційної експлуатації використовується в режимах із змінним навантаженням (С.В. Шульженко, В.А.  Денисов).

2016 рік

1. Вперше запропоновано методичний підхід до дослідження довгострокового розвитку національної атомної енергетики, який узгоджено враховує всі стадії національного ядерно-паливного циклу. Набула розвитку розрахункова детерміновано-стохастична модель життєвого циклу АЕС, яка на відміну від традиційних моделей дозволяє визначати тариф для АЕС з детальним урахуванням змін строків паливної кампанії, особливостей стратегії зняття АЕС з експлуатації та системи захоронення радіоактивних відходів. Вдосконалено імітаційну модель дослідження функціонування існуючих потужностей національної атомної енергетики, в якій вперше використано стохастичні змінні, значення яких відповідають можливим термінам подовження терміну експлуатації існуючих енергоблоків АЕС, а також коефіцієнту використання встановленої потужності для кожного етапу моделювання, що дозволяє більш коректно моделювати функціонування діючих АЕС та отримувати суттєво більш деталізовані рішення щодо розвитку національної атомної енергетики (С.В. Шульженко, О.Л. Радченко, Н.В. Парасюк, Л.В. Чуприна).

2015 рік

1. Розроблено динамічну модель математичного програмування розвитку генеруючих потужностей національної атомної енергетики на тривалу, 50 років і більше, перспективу, яка за рахунок використання цілочисельних змінних дозволяє враховувати особливості життєвого циклу кожного енергоблоку існуючих АЕС, поблочне введення в експлуатацію нових типів реакторного обладнання АЕС з урахуванням невизначеності основних техніко-економічних показників перспективних типів енергоблоків. Застосування моделі дозволяє визначити прогнозні обсяги впровадження та умови експлуатації таких перспективних реакторних технологій: реакторів на швидких нейтронах, реакторів середньої потужності, що використовують свинцево-вісмутовий теплоносій, модульних реакторів малої потужності, які здатні працювати в маневрових режимах (С.В. Шульженко, В.І. Денисов).
 
2. Виконано модифікацію математичної детерміновано-стохастичної моделі визначення техніко-економічних показників основних класів електростанцій, що використовують відновлювані джерела енергії. На відміну від існуючої математичної моделі використовуються неітераційні математичні методи імітаційного моделювання, що дозволяє істотно скоротити необхідний обчислюваний ресурс та час розрахунків. Розроблено математичні моделі оптимізації структури гібридної системи електропостачання з використанням основних класів акумуляційних технологій (С.В. Шульженко, В.О. Костюк, О.Л. Радченко).

2014 рік

 1. Розроблені нові та вдосконалені існуючі динамічні моделі математичного програмування, алгоритмічне забезпечення та програмно-інформаційні засоби для оцінки доцільних обсягів розвитку атомної енергетики, які на відміну від існуючих, враховують стохастичне обмеження на термін подовження експлуатації існуючих енергоблоків АЕС, доступність нових типів реакторного обладнання в часі, невизначеність основних техніко-економічних показників нових типів енергоблоків (С.В. Шульженко, В.А. Денисов, О.Л. Радченко).
 
2. Визначено можливості та стратегічні пріоритети впровадження перспективних технологій електроенергетики в об’єднаній електроенергетичній системі України з метою підвищення ефективності її функціонування, зниження залежності від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення виконання взятих Україною екологічних зобов’язань та покриття потреби національної економіки та соціальної сфери в електроенергії (С.В Шульженко, В.А. Денисов, О.Л. Радченко, Н.П. Іваненко).

2013 рік

1. Вперше розроблено систему розрахункових, імітаційних та оптимізаційних моделей для прогнозування довгострокового розвитку атомної енергетики з урахуванням можливості впровадження різного за потужністю, термінами і умовами введення в експлуатацію нового реакторного обладнання, децентралізації джерел інвестицій і багатоваріантності можливостей з їх залучення для цілей розвитку атомної енергетики. У системі математичних моделей, на відміну від загальноприйнятих, враховуються повні витрати на видобування, збагачення та фабрикацію ядерного пального. З використанням розробленої системи математичних моделей сформовано перспективну структуру атомної енергетики України (С.В. Шульженко, Л.В. Чуприна, В.А. Денисов).
 
2. Визначено доцільні до реалізації напрями та обсяги впровадження відновлюваних джерел енергії для цілей централізованого, локального та індивідуального електро- і теплопостачання з урахуванням трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній енергетиці. Визначено найбільш ефективні механізми державної підтримки відновлюваних джерел енергії та механізми забезпечення ефективного функціонування ВДЕ у складі централізованих систем енергозабезпечення (С.В. Шульженко, В.А. Денисов).

 
©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search