Відділ прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетики

Відділ №4

 

Завідувач відділу акад. НАН України, д-р техн. наук КУЛИК Михайло Миколайович

 тел.: 294-67-40

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень, які отримані у відділі

2017 рік

На основі досліджень характерних особливостей добових графіків електричних навантажень в енергосистемах (ЕС) та графіків споживання теплової енергії від систем централізованого теплопостачання (СЦТ) для різних міст України визначені можливості та характер взаємодії цих макросистем в процесах регулювання електричних навантажень ЕС при застосуванні електричних теплогенераторів на основі електрокотлів та теплових насосів. Це дозволило створити узагальнену математичну модель регулювання навантажень ЕС, яку буде використано для застосування при модернізації автоматизованої системи диспетчерського керування ОЕС України, з доповненими компонентами, пов’язаними з прогнозуванням графіків теплових навантажень СЦТ, характеристиками теплогенераторів, обмеженнями на взаємодію ЕС з СЦТ та обмеженнями застосування запропонованих комплексів теплогенераторів, які враховують регулюючі можливості електростанцій, що задіяні в ОЕС України (В.Д. Білодід, Є.А. Ленчевський, В.О. Дерій).
 
Розроблено метод визначення техніко-економічних характеристик установок для використання вторинних енергоресурсів, що утворюються в теплових двигунах і промислових печах, на основі термохімічної регенерації. Метод передбачає створення низки принципових і конструктивних схем установок з підвищеними техніко-економічними характеристиками (О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський, І.В. Антонець).
 
На основі розробленої методології фільтрації прогресивних енергозберігаючих технологій для заміщення застарілого обладнання українських ТЕС та ТЕЦ сформовані переліки та обґрунтовані обсяги використання на період до 2040 року рекомендованих технологій і обладнання для нового будівництва з урахуванням вимог директив ЄС в нових умовах конкуренції та утворення міждержавних енергетичних утворень (В.Д. Білодід, І.С. Соколовська, В.С. Коберник).

2016 рік

Створено інформаційну базу даних прогресивних технологій перетворення енергії в тепловій енергетиці з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку теплоенергетики в світі та вимог законодавчих актів ЄС. На основі розрахунків середньої вартості виробленої енергії за життєвий цикл для різних технологій спалювання вугілля і газу, адаптованих до українських умов, проведено фільтрацію технологій генерації електричної енергії для впровадження на ТЕС України за умов зміни курсу долара, підвищення цін на вугілля та довгострокової перспективи низьких цін на природний газ. Показано, що за умов виконання норм ЄС вартість електроенергії у разі реконструкції енергоблоків з установкою очисного обладнання в Україні буде на 120-300 % вища, ніж у разі будівництва нових енергоблоків (В.Д. Білодід, І.С. Соколовська, В.С. Коберник).
 
Із застосуванням методу термохімічної регенерації палива розроблена удосконалена технологія використання електросталеплавильних печей, яка надає можливість підвищити на 20-25% коефіцієнт використання палива. Знайдено оптимальні геометричні характеристики електрофільтрів і скруберів Вентурі для очистки димових газів пиловугільних котлів, а також високоефективних теплообмінних профільованих поверхонь зрошувачів плівкових градирень, які підвищують показники відповідного обладнання на 15-20% (О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський).

2015 рік

Для створених варіантів систем керування навантаженням енергетичної системи з використанням електричних теплогенераторів як споживачів-регуляторів, зокрема на основі теплових насосів та електрокотлів розроблені методичні основи розрахунків сумісної їх роботи, створені інформаційні бази даних динамічних характеристик існуючих моделей електричних теплогенераторів, розроблена математична модель акумуляції теплової енергії, виробленої ними в існуючих магістральних мережах систем централізованого теплопостачання. (В.Д. Білодід, В.О. Дерій, Є.А. Ленчевський.)
 
На основі моделювання процесів адаптації та фільтрації прогресивних технологій в тепловій енергетиці створено інформаційну базу даних прогресивних технологій перетворення енергії в тепловій енергетиці з урахуванням пріоритетних напрямків розвитку в світі та вимог законодавчих актів ЄС. На основі розрахунків середньої вартості виробленої енергії за життєвий цикл для різних технологій проведено фільтрацію технологій для використання їх на ТЕС України. Показано, що за умов виконання норм ЄС вартість електроенергії у разі реконструкції енергоблоків з установкою очисного обладнання в Україні буде на 120-300 % вища, ніж у разі будівництва нових енергоблоків (акад. М.М. Кулик, І.С. Соколовська, В.С. Коберник).

2014 рік

Виконано комплекс розрахунково-аналітичних досліджень динаміки конверсії природного газу з різними реагентами стосовно до технології використання теплових вторинних енергетичних ресурсів методом термохімічної регенерації. Запропоновано нову схему реакційного елемента, розроблено математичну модель процесу, ітераційний алгоритм розв’язання її рівнянь та створено відповідний програмний комплекс, які є інструментарієм для визначення оптимальних умов роботи схем термохімічної регенерації (О.А. Шрайбер, В.П. Яценко, О.М. Підвисоцький, В.В. Дубровський).
 
За результатами проведених теоретичних досліджень на замовлення ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» виконано розробку Інвестиційної програми на 2015 рік, де запропоновано і обґрунтовано часткове переведення ТЕЦ на спалювання вугілля за технологією циркулюючого киплячого шару. Зазначений проект за рішенням НТР Мінерговугілля України прийнятий як пілотний, що підлягає розповсюдженню на інші ТЕЦ України (С.В. Дубовський, М.Є. Бабін, В.С. Коберник, М.Я. Каденський).

2013 рік

Розроблені принципи організації функціонування енергетичних мегасистем, утворених об’єднанням електроенергетичних систем (ЕЕС) та систем централізованого теплопостачання (СЦТ) з метою значного покращення керованості і підвищення стійкості ЕЕС, а також значного підвищення економічності та надійності СЦТ. Виконані дослідження щодо сумісного ведення і покриття графіків електричного та теплового навантажень ЕЕС і СЦТ, визначені обсяги акумуляції енергії в СЦТ в опалювальний та неопалювальний періоди. Отримані результати надають можливість для подальшого розвитку та завершення досліджень із побудови принципово нових, високоефективних систем автоматизованого диспетчерського управління ЕЕС в енергосистемах (акад. НАН України М.М. Кулик, В.О. Дерій, В.Д. Білодід).
 
Проведено комплекс досліджень проблем впровадження електротеплових споживачів-регуляторів у складі об’єднаної енергетичної системи з метою управління графіком електричних навантажень регулюючих енергоблоків ТЕС. Запропоновано та науково обґрунтовано нове рішення зазначеної проблеми, захищене патентом України, яке передбачає створення спеціалізованої системи теплових насосів-регуляторів, керованих з боку енергетичної системи, інтегрованих у технологічні схеми ТЕЦ з можливістю використання їх теплових втрат у якості джерела низькотемпературної теплоти. Встановлено, що це дозволить залучити в енергетичну систему значні нові маневрені потужності (С.В. Дубовський, А.П. Левчук).

 
©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search