Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики», заснований у 1999 році Національною академією наук України (www.nas.gov.ua) та Інститутом загальної енергетики НАН України (www.ienergy.kiev.ua), є фаховим науковим виданням у галузі технічних наук.
На сторінках збірника безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв’язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками:
 • системні дослідження та комплексні проблеми енергетики;
 • прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики;
 • наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів;
 • математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем;
 • оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем;
 • надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем;
 • дослідження та оптимізація технологічних об’єктів і систем енергетики;
 • підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів;
 • наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики;
 • системний аналіз енергозберігаючих технологій та оптимізація енергоємних виробництв;
 • екологічні аспекти енергетики та захист довкілля;
 • наукові основи та інформаційні засоби прогнозування науково-технічного прогресу в енергетиці;
 • побудова, організація та функціонування енергетичних ринків;
 • державне регулювання енергетикою як природною монополією;
 • формування економічного середовища функціонування енергетики;
 • короткі повідомлення.

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Науковий збірник виходить 4 рази на рік.

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 3623 від 12.01.1999

ISSN 1562-8965 (Print), ISSN 2522-4344 (Online)

Науковий збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук за спеціальностями - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 101 Екологія (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Науковий збірник реферується у реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ).

Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова».

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory, індексується Google Scholar, його включено до міжнародної бази даних INDEX COPERNICUS.

З 2015 року науковим публікаціям збірника агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Індекс DOI збірника https://doi.org/10.15407/pge

3 питань публікації статей, отримання збірника просимо звертатися до редколегії видання за адресою:

172, вул. Антоновича, м. Київ, 03150 тел. +(38044) 294-67-03

(відповідальний секретар Лещенко І.Ч.)

тел.   +(38044) 294-67-01

факс. +(38044) 294-67-02

(канцелярія Інституту) E-mail: info@ienergy.kiev.ua

Перейти на сайт наукового збірника

©2022 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search