Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики», заснований у 1999 році Національною академією наук України (www.nas.gov.ua) та Інститутом загальної енергетики НАН України (www.ienergy.kiev.ua), є фаховим науковим виданням у галузі технічних наук.
На сторінках збірника безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців, спрямовані на вирішення фундаментальних проблем і розв’язання прикладних задач розвитку та функціонування енергетики України та інших країн світу за рубриками:
  • Технології енергетики, енергетичних систем і комплексів ;

  • Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці ;

  • Інформаційно-вимірювальні технології, моніторинг та діагностика в енергетиці ;

  • Екологічні, економічні та правові дослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми загальної енергетики» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Науковий збірник виходить 4 рази на рік.

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 3623 від 12.01.1999

ISSN 1562-8965 (Print), ISSN 2522-4344 (Online)

Науковий збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з технічних наук за спеціальностями - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика, 101 Екологія (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Науковий збірник реферується у реферативному журналі «Джерело» (Україна, Київ).

Електронне видання збірника зберігається у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова».

Науковий збірник «Проблеми загальної енергетики» входить до каталогу періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory, індексується Google Scholar, його включено до міжнародної бази даних INDEX COPERNICUS.

З 2015 року науковим публікаціям збірника агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Індекс DOI збірника https://doi.org/10.15407/pge

3 питань публікації статей, отримання збірника просимо звертатися до редколегії видання за адресою:

172, вул. Антоновича, м. Київ, 03150 тел. +(38044) 294-67-03

(відповідальний секретар Лещенко І.Ч.)

тел.   +(38044) 294-67-01

факс. +(38044) 294-67-02

(канцелярія Інституту) E-mail: info@ienergy.kiev.ua

Перейти на сайт наукового збірника

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search