Науковий журнал «Системні дослідження в енергетиці» засновано Національною академією наук України (www.nas.gov.ua) та Інститутом загальної енергетики НАН України (www.ienergy.kiev.ua) у 2022 році на базі наукового збірника «Проблеми загальної енергетики», який видавався Інститутом загальної енергетики НАН України з 1999 року по червень 2022 року.
На сторінках журналу безкоштовно публікуються науково-аналітичні та науково-дослідні статті українських та іноземних фахівців за результатами виконаних досліджень, безпосередньо спрямованих на вирішення фундаментальних проблем і розв'язання прикладних задач розвитку та функціонування паливно-енергетичного комплексу України та інших країн світу за такими рубриками:
  • Технології енергетики, енергетичні системи і комплекси ;

  • Моделювання, оптимізація та прогнозування в енергетиці ;

  • Інформаційно-вимірювальні технології, моніторинг та діагностика в енергетиці ;

  • Екологічні, економічні та правові дослідження в енергетиці, енергетичний менеджмент

Редакційна колегія журналу «Системні дослідження в енергетиці» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

Науковий збірник виходить 4 рази на рік.

Статті друкуються українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 3623 від 12.01.1999

ISSN (Online)

Зразок оформлення статті

 

3 питань публікації статей, отримання збірника просимо звертатися до редколегії видання за адресою:

172, вул. Антоновича, м. Київ, 03150 тел. +(38044) 294-67-03

тел.: 294-67-39 (відповідальний секретар Соколовська Н.І.);

тел.   +(38044) 294-67-01

факс. +(38044) 294-67-02

(канцелярія Інституту) E-mail: info@ienergy.kiev.ua

Перейти на сайт наукового журналу

©2023 Iнститут загальної енергетики НАН України

Search